logo congruentia CONGRUENTIA logo congruentia


Klik hier voor een gratis exemplaar voor individueel gebruik thuis


CONGRUENTIA laat je oefenen met de congruentie van de bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden in het Latijn.
De
uitleg geeft een aantal screenshots en
via de demo kun je met een uitgeklede versie kennismaken.


Uitleg

CONGRUENTIA laat de gebruiker oefenen met de congruentie van de Latijnse zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden.

De gebruiker geeft met een vinkje aan welke naamvallen en welke declinaties hij wil oefenen.
Deze keuze wordt door het programma opgeslagen en de volgende keer start het programma met deze keuze.
De gebruiker kan de keuze elke keer veranderen.

 

Tussen vier bijvoeglijke naamwoorden staat het zelfstandig naamwoord.

 

De gebruiker klikt op elk bijvoeglijk naamwoord dat congrueert met het zelfstandig naamwoord. Deze knoppen worden dan donkergrijs.

 

Een klik op het zelfstandig naamwoord geeft de oplossing.
Bij incorrecte vormen krijgt de gebruiker een tweede poging.

 

Bij deze tweede poging moeten ook de correcte vormen opnieuw worden aangeklikt.

 

Een klik op het zelfstandig naamwoord geeft weer de oplossing. En rechtsboven staat of het antwoord goed is.
De volgende vorm verschijnt na een klik op het zelfstandig naamwoord.

 

Bij een incorrecte tweede poging geeft het programma zelf de correcte oplossing.
De volgende vorm verschijnt na een klik op het zelfstandig naamwoord.

 

De knop 'woord' geeft van elke vorm de basisvorm zoals die in het woordenboek staat. Ga met de muis over de verschillende vormen en boven de knop 'woord' komt de basisvorm te voorschijn. Bij de woorden van de derde declinatie wordt hier ook het geslacht gegeven.
Het gaat hier om de (rechter)vorm 'parvis', hoewel de muisaanwijzer niet te zien is op onderstaand plaatje.

 

De knop 'help' geeft schema's met de uitgangen van de zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden.
Hier vind je een
Word-bestand met deze schema's om ze zelf te gebruiken.

 

De knop 'uitleg' heeft een summiere handleiding.

 

En de knop 'stoppen' biedt drie mogelijkheden: stoppen, doorgaan of terug naar het hoofdmenu.

 


Coniugatio, Declinatio en Declinatio Graeca

Naast CONGRUENTIA bieden we de programma's CONIUGATIO, DECLINATIO en DECLINATIO GRAECA aan.
CONIUGATIO is een oefenprogramma voor de coniugaties/vervoegingsgroepen van het Latijnse werkwoord.
Klik hier voor de website.
DECLINATIO is een oefenprogramma voor de declinaties/verbuigingsgroepen van het Latijnse zelfstandige naamwoord. Klik hier voor de website.
DECLINATIO GRAECA is een oefenprogramma voor de declinaties/verbuigingsgroepen van het Griekse zelfstandige naamwoord. Klik hier voor de website.


Installatie DEMO-versie

Om de DEMO-versie te bekijken heb je 2 bestanden nodig, die je moet installeren, stap 1 en 2 hieronder.
Als 3e en laatste stap moet je dan Congruentia opstarten.
Beide bestanden kun je zonder gevaar downloaden: het zijn betrouwbare bestanden zonder enge achterdeurtjes.

Stap 1 A Je hebt Java nodig.
Dit programma kun je downloaden en installeren vanaf J2SE.
B Gebruik de link bij "Windows Online".
C Kies dan in het menu voor 'uitvoeren' en volg de instructies op.

Stap 2 A Klik hier voor de demo.
Als je de volledige versie wilt hebben, kijk dan bij Kopen.
B Klik op de knop "Openen".
Zonodig klik je ook op de knop 'I agree' of 'accoord'.
C Klik dan op de (vijfde) knop 'Extract'.
D Vul in het schempje de nieuwe Congruentia-map in, bijvoorbeeld 'C:\congruentia' en
klik op de knop 'Extract'.

Stap 3 A Ga (via 'deze computer' of via 'Verkenner') naar de map die je bij stap 2D gemaakt hebt, bijvoorbeeld 'C:\congruentia' en
dubbelklik daar op het bestand 'Congruentia Demo(.jar)'.
In het menu via de rechtermuisknop kun je een snelkoppeling op het bureaublad laten maken; dat is makkelijker.
B Het programma start nu.
De demo heeft al een keus gemaakt uit de te oefenen vormen. Klik op 'OK' en
klik dan op de bijvoeglijke naamwoorden die congrueren, en dan op het zelfstandig naamwoord in het midden. Of lees de uitleg onder de knop 'Uitleg'.


Verantwoording

CONGRUENTIA wil de gebruiker laten oefenen met de congruentia van het bijvoeglijk naamwoord.
Niet alle typen verbuigingen zijn opgenomen. Niet opgenomen zijn voor de zelfstandige naamwoorden onder andere type magister magistri, (on)zuivere i-stammen en type cornu; ook niet losse woorden als vir, vis, Jupiter en domus. Niet opgenomen zijn voor de bijvoeglijke naamwoorden onder andere type pulcher/miser, type acer/celer en type pauper.

CONGRUENTIA kent geen uitgebreide foutenanalyse en geen logboek. De feedback met de rode en groene knoppen laat meteen de fouten zien. Bovendien is de leerstof eenduidelijk, hoewel niet eenvoudig. Bij aanhoudende fouten kunnen de declinaties afzonderlijk - al dan niet met de naamvallen afzonderlijk - ingeoefend worden.

De bijgevoegde woordenlijst voor de zelfstandige naamwoorden bestaat uit 55 woorden, verdeeld over de 5 declinaties; die van de bijvoeglijke naamwoorden uit 30. De lijsten kunnenn, zo nodig, heel eenvoudig met Kladblok, WordPad en Word worden uitgebreid.
De verschillende (sub)declinaties krijgen elk een cijfercode en worden met deze code opgenomen in het txt-bestand. Als voorbeeld:
           112-puella
           211-servus
           223-bellum
           311-rex-reges
           312-uxor-uxoris
           353-corpus-corpora
           411-fructus-fructus
           512-res-res
           600-bonus-a-um
           700-fortis-e
           800-ingens-ingentis
Het eerste cijfer geeft de declinatie aan, het tweede de subdeclinatie en het derde het geslacht (1=m, 2=f en 3=n).

 

Keuze van de vormen

Het programma genereert telkens nieuwe vormen, waarbij het een aantal regels volgt om de gebruiker regelmatig te confronteren met een aantal notoire valkuilen bij de congruentie. Hieronder een aantal voorbeelden, waarbij de donkergrijze bijvoeglijke naamwoorden de congruerende vormen zijn.

Voorbeeld 1: Een gelijke eindletter betekent niet automatisch congruentie: cibi diligenti congrueert niet, in tegenstelling tot cibi boni (en cibi audaces en cibi elegantis).
          

Voorbeeld 2: Een gelijke eindletter betekent niet automatisch congruentie: quietis altis congrueert niet, in tegenstelling tot quietis humilis (en quietis magnae).
          

Voorbeeld 3: Een gelijke eindletter betekent niet automatisch congruentie: equis concordis congrueert niet, in tegenstelling tot equis elegantibus.
          

Voorbeeld 4: Een gelijke eindletter betekent niet automatisch congruentie: aedificium parium congrueert niet, in tegenstelling tot aedificium humanum (en aedificium triste).
          

Voorbeeld 5: Een gelijke eindletter betekent niet automatisch congruentie: tempore breve congrueert niet.
Het geslacht is belangrijk: tempore vehementi congrueert wel, maar tempore magna niet.
          

Voorbeeld 6: Het geslacht is belangrijk: vocem parvam en vocem gravem congrueren wel, maar vocem magnum niet.
          

Voorbeeld 7: Het geslacht is belangrijk: pedes omnes en pedes taciti congrueren wel, maar pedes iratas en pedes novae niet.
          

Voorbeeld 8: Het geslacht is belangrijk: casu magno en casu omni congrueren wel, maar casu humana niet.
De -e (van fortis, forte) komt regelmatig voor, fout (dit voorbeeld en voorbeeld 5) en goed (voorbeeld 4).
          

Voorbeeld 9: Declinatie 4 kent voor -us een aantal mogelijkheden.
          


Kopen

Voor scholen en andere niet-individuen kost CONGRUENTIA € 100,-. In dit geval stuur ik het programma per mail.
Wil je het programma op een cdrom opgestuurd hebben, dan bedragen de extra kosten voor de cdrom € 10,-.
Bij bestelling van 2, 3 of 4 programma's (Coniugatio, Congruentia, Declinatio of Declinatio Graeca) krijg je 10% korting.

De school mag het programma aan leerlingen meegeven voor thuisgebruik door de leerlingen van de school.
Het programma mag niet verder verspreid worden.
Naam en plaats van de school komen in het programma te staan.

Neem voor de bestelling contact op via mail (congruentia@stilus.nl).

 

Naast CONGRUENTIA bieden we de programma's CONIUGATIO, DECLINATIO en DECLINATIO GRAECA aan.
CONIUGATIO is een oefenprogramma voor de coniugaties/vervoegingsgroepen van het Latijnse werkwoord. Klik hier voor de website.
DECLINATIO is een oefenprogramma voor de declinaties/verbuigingsgroepen van het Latijnse zelfstandige naamwoord. Klik hier voor de website.
DECLINATIO GRAECA is een oefenprogramma voor de declinaties/verbuigingsgroepen van het Griekse zelfstandige naamwoord. Klik hier voor de website.


FAQ

Schema's met uitgangen
Hier vind je een Word-bestand met de schema's met de uitgangen van de zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden.

Foutmelding: Raadpleeg de FAQ op www.stilus.nl/declinatio of neem contact op met ons, congruentia@stilus.nl
Als je de map met de 4 programma's gedownload hebt, dan moet je die map (Stilus genaamd) eerst uitpakken voordat alles correct werkt. Gewoon aanklikken in de net gedownloade map is niet genoeg. Declinatio en Congruentia werken nu niet, Coniugatio wel en Declinatio Graeca heeft moeite om de woordenlijsten te vinden.

Hoe pak je de map Stilus uit?
Klik met je rechtermuisknop op de map Stilus en kies 'uitpakken'.

[Of: Dubbelklik op de map Stilus en WinZip pakt de hele map uit (als WinZip op de computer staat).]
En dan kun je in de nieuwe map Stilus de programma's openen en gebruiken!

Congruentia-bestand (demo) downloaden
Je kunt ook het programma eerst compleet downloaden en daarna installeren.
Voordeel: je kunt met dit bestand altijd opnieuw of op een andere computer CONGRUENTIA installeren.
Klik op DEMO.
Sla het bestand op op je computer en installeer het dan.

Java downloaden
Je kunt ook het programma eerst compleet downloaden en daarna installeren.
Voordeel: je kunt met dit bestand altijd opnieuw of op een andere computer Java installeren.
Gebruik de knop "Download" bij "Windows (off line installatie)" (het bestand is 16 MB groot).
Sla het bestand op op je computer en installeer het dan.

CONGRUENTIA start niet
 • Controleer of je Java geïstalleerd hebt. Installeer het anders nogmaals.

 • Controleer of alle bestanden in een en dezelfde map zitten: congruentia(.jar), bnLijst(.txt) en znLijst(.txt). Het bestand vinkjes(.txt) hoeft er niet per se bij; het wordt automatisch gegenereerd als je het programma afsluit.

 • Misschien is de extensie .jar aan een ander programma toegekend, bijvoorbeeld aan een (de)compressie-programma. Dit kun je als volgt controleren en veranderen:
             Open naar 'Verkenner'
             Kies uit de menubalk: 'Extra'
             Kies uit het menu: 'Mapopties'
             Kies het tabblad 'Bestandstypen'
             Scroll naar extensie 'JAR' en klik 'JAR' aan
             Rechts ervan moet staan: 'Jar-bestand' en eronder: 'openen met Java Platform '
             Staat dit er niet, klik dan op de knop 'Wijzingen'
             Zoek 'Java(TM) Platform SE binary' en klik daarop
             Sluit de vensters en start CONGRUENTIA
 • Bestelling wordt niet uitgevoerd
  Er is iets mis met de communicatie. Neem even per mail (congruentia@stilus.nl) contact op.


  Recensie

  De volgende recensie heeft René Veenman geschreven in BULLETIN van de Vereniging Classici Nederland nummer 132, jaargang 34 (2009) p. 25-26.

   

   

   


  Voor alle aan- en opmerkingen, aanvullingen, verbeteringen et cetera:
  MAIL CONGRUENTIA


  CONGRUENTIA is gemaakt door Roel Bertens en Leo Nellissen


  STILUS 2009


  Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl