Gisbert Cuper


Monumenta antiqua inedita
Onuitgegeven oude gedenktekenen

voorwoord
vertaling
Latijnse tekst 1694 (= 1687)


Download het e-boek


Voorwoord

Gisbert Cuper heeft in 1687 een aantal Romeinse vondsten gepubliceerd om ze bekend te maken bij de liefhebbers van de klassieke oudheid. En nu is dit werk vertaald met hetzelfde doel. Het betreft de Monumenta antiqua inedita die in 1687, samen met Harpocrates, gedrukt zijn (herdruk 1694).

De gedenktekenen waarover Cuper spreekt, waren allemaal recent gevonden. Cuper geeft van elk voorwerp een beschrijving en afbeelding en hij geeft met hulp van klassieke schrijvers en contemporaine auteurs een uitleg van alle voorwerpen. Regelmatig bekent hij dat zijn kennis niet toereikend is, hoewel hij een vooraanstaand geleerde was.

Behalve oudheidkundige was Cuper een bekend politicus. Cupers Wikipedia-pagina door Bianca Chen geeft een bondig overzicht van zijn leven, met onder andere een link naar de Cuper-collectie van de Koninklijke Bibliotheek.

Ik dank Louis Swinkels voor zijn gedegen commentaar op de vertaling.

Deze publicatie is ook te lezen op www.stilus.nl/cuper. Daar staat ook een link naar scans van de originele tekst, met dank aan Museum Het Valkhof, Nijmegen.

22 juli 2013

Leo Nellissen

Top


Vertaling

Download het e-boek.

Gisbert Cuper. Onuitgegeven oude gedenktekenen. Monumenta antiqua inedita
Vertaling door Leo Nellissen
Stilus 2013
ISBN 978-90-808719-3-9

Top


Latijnse tekst 1694

Download de originele tekst.

Het boek waaruit de scans gemaakt zijn, is in bezit van Museum Het Valkhof, Nijmegen.

Top


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.


Leo Nellissen 2013-


Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl