Roma Magistri Gregorii
narratio de mirabilibus urbis Romae
index

Inleiding

Over de auteur is niet veel met zekerheid te vertellen: meester Gregorius was hoogstwaarschijnlijk een Engelsman die leefde in de 12de of 13de eeuw. Hij is op bezoek geweest in Rome en heeft daar contact gehad met hoge kerkelijke functionarissen. Bij terugkomst heeft hij zijn vertelling over de wonderen van de stad Rome op verzoek van zijn vrienden op papier gezet.

Gregorius laat niets los over de reden van zijn verblijf in Rome maar schrijft alleen over de klassieke monumenten die hij gezien heeft. Hij stond zeker niet negatief tegenover het heidense Rome. Zijn narratio is dan ook een soort reisgidsje.
Een aantrekkelijke reisgids omdat het Latijn goed te volgen is, omdat Gregorius het duidelijk naar zijn zin heeft gehad in Rome en omdat een vergelijking tussen Gregorius' Rome, het klassieke en het hedendaagse Rome aardige details oplevert.

Voor het begrip van sommige passages is uitleg nodig. Het meest volledige commentaar is dat van Rushforth. Binnen afzienbare tijd zal ik dat deis volentibus op deze site plaatsen.
Mijn commentaar omhelst meestal niet meer dan een paar woorden of een afbeelding. Zoals gezegd Rushforth maakt ander commentaar veelal overbodig.
Bij een paar passages is er uitgebreider commentaar verschenen; daarnaar verwijs ik bij de betreffende hoofdstukken. Zie hiervoor ook de literatuurlijst.

Je kunt op verschillende manieren tekst en vertaling bekijken: alleen tekst of alleen vertaling. Of vertaling met tekst of vertaling met commentaar. De meest complete mogelijkheid is tekst gecombineerd met vertaling en commentaar. Zie index.

Suggesties ter verbetering van deze site stel ik zeer op prijs: een mailtje is welkom!