Sint Jan


FL CONSTANTINUS
MAXIMUS AUGUSTUS
CHRISTIANAE FIDEI
VINDEX ET ASSERTOR
OBELISCUM
AB AEGYPTIO REGE
IMPURO VOTO
SOLI DEDICATUM
SEDIB AVULSUM SUIS
PER NILUM TRANSFERRI
ALEXANDRIAM IUSSIT
UT NOVAM ROMAM
AB SE TUNC CONDITAM
EO DECORARET
MONUMENTO

FL CONSTANTIUS AUG
CONSTANTINI AUG F
OBELISCUM A PATRE
LOCO SUO MOTUM
DIUQ ALEXANDRIAE
IACENTEM
TRECENTORUM REMIGUM
IMPOSITUM NAVI
MIRANDAE VASTITATIS
PER MARE TIBERIMQ
MAGNIS MOLIBUS
ROMAM CONVECTUM
IN CIRCO MAX
PONENDUM
S P Q R D D

EQUES DOMINCUS FONTANA      
ARCHITECT EREXIT

CONSTANTINUS
PER CRUCEM
VICTOR
A S SILVESTRO HIC
BAPTIZATUS
CRUCIS GLORIAM
PROPAGAVIT

SIXTUS V PONT MAX
OBELISCUM HUNC
SPECIE EXIMIA
TEMPORUM CALAMITATE
FRACTUM CIRCI MAX
RUINIS HUMO LIMOQ
ALTE DEMERSUM MULTA
IMPENSA EXTRAXIT
HUNC IN LOCUM MAGNO
LABORE TRANSTULIT
FORMAEQ PRISTINAE
ACCURATE RESTITUTUM
CRUCI INVICTISSIMAE
DICAVIT
A M D LXXXVII PONT IIII

Keizer Flavius Constantijn
de Grote,
beschermer en verdediger
van het christelijk Geloof,
heeft (deze) obelisk
die door een Egyptische farao
met een schandelijke gelofte
aan de zon gewijd was,
van zijn plek laten halen
en over de Nijl naar
Alexandrië laten brengen,
om het door hem toen nieuw
gestichte Rome
te verfraaien
met dit gedenkteken.

Keizer Flavius Constantius,
de zoon van keizer Constantijn (de Grote),
heeft (deze) obelisk die door zijn vader
van zijn plek was gehaald,
die lange tijd in Alexandrië
had gelegen,
die geladen is op een wonderlijk
groot schip
met driehonderd roeiers
en die met enorme inspanningen
over de zee en de Tiber
naar Rome is vervoerd,
in het Circus Maximus
laten plaatsen
als geschenk voor de senaat en het volk van Rome.

Bouwheer ridder Domincus Fontana
heeft (deze obelisk) rechtop gezet.

Constantijn,
overwinnaar
door het Kruis,
is hier gedoopt
door de heilige Silvester en
hij heeft de glorie van het
Kruis vergroot.

Paus Sixtus V heeft
deze obelisk,
een uitzonderlijke exemplaar,
die door rampzalige tijden
gebroken was en diep in het puin
van het Circus Maximus onder grond
en modder bedolven lag,
met forse kosten daaruit gered.
Hij heeft hem met grote moeite
naar deze plek overgebracht
en hem nauwkeurig in zijn
vroegere luister hersteld.
Hij heeft hem gewijd
aan het meest onoverwinnelijke Kruis
in 1587, het 4e jaar van zijn pausdom.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl