Lijst van artikelen: A

lijstB

Aalmoesweldadigheid t.o.v. medemens
Aäronbroer en woordvoerder van Mozes (b)
Aartsengeltitel van speciale engelen (o.a. Michaël)
Abactissecretaris
Abacusrekenbord, dekplaat
Abaegriekse stad in Phocis
Abbagodsnaam (b)
Abderagriekse stad in Thracië
Abdiasandere naam van Obadja
Abdi-Asjirtaamoritisch stamhoofd (ca. 1400 vC)
Abdi-Chepastadvorst van Jeruzalem (1372-1354)
Abdi-Milkuttistadvorst van Sidon (681-668)
Abdiasandere naam voor Obadja (b)
Abdonrichter over Israël
Abeltweede zoon van Adam
Abellastadje in Campanië
Aberciusgodsdienst-historisch belangrijke inscriptie
Abgarkoning van Osrhoëne
Abiamzoon van Rehabeam,koning van Juda
Abibaälkoning van Byblos
Abigaïlvrouw van David
Abilenegebied tussen de Antilibanon en de Hermon in Palestina
Abimelechkoning van Gerar, sloot verbond met Abraham
Abimelechzoon van Gideon
Abimilkistadvorst van Tyrus (1372-1354)
Abisaizoon van halfzuster van David
Abjatharzoon van hogepriester Achimelech t.t.v. David
Aboriginesoerbewoners van Latium
Abrahamoudste aartsvader
Abraxasjaargod bij de gnostici
Absalomzoon van David
Absisandere naam voor apsis
Abu Roasjegyptisch dorp met piramiden
Abu Simbelplaats in Egypte met beroemde tempel
Abydushavenstad aan de Hellespont
Abydus in Egyptebegraafplaats van de koningen
Acaciuschristelijk auteur uit de 5e eeuw nC
Academiefilosofische school in Athene gesticht door Plato
Academiegebied in Athene
Acanthusbereklauw als versieringsmotief
Acarnanialandstreek in West-Griekenland
Acastusoudste zoon van Pelias
Acciustragediedichter (170-ca. 85 vC)
Acclamatiedoor vast ritme gekenmerkt bijvalsbetuiging bij de Romeinen
Acesteslegendarische zoon van de trojaanse nimf Segesta
Achabkoning over het noordelijke deel van Judea
Achaealandstreek op de Peloponnesus
Achaeërs1. Grieken 2. bewoners van Achaea
Achaeïschgrieks dialect
Achaeïsche bondgriekse bondsstaat (281-146)
Achaemenidenperzische dynastie (559-330)
Achaeusoom en zwager van Antiochus III (ca. 270-213)
Achaeusatheens tragediedichter (5e eeuw vC)
Achaeusstamvader van de Achaeërs
Acharnaegrootste deme van Attica
Achatesmetgezel van Aeneas
Achazkoning van Juda
Achazja/Ahia1. profeet uit Silo 2. koningen van Israël
Acheloüsriviergod, zoon van Oceanus en Tethys
Acheronnaam van griekse rivieren (o.a. in onderwereld)
Achetaton/Echnaton/Amenhotep IVrevolutionair farao (1372-1454 vC)
Achia/Ahia1. profeet uit Silo 2. koningen van Israël
Achijawa/Achaeërs1. Grieken 2. bewoners van Achaea
Achikarwijze, zegelwaarder van Sanherib
Achillesthessalische held (Ilias)
Achilles Tatiusromanschrijver uit Alexandrië (2e eeuw n.C.)
Achimelechpriester t.t.v. David
Achimilkiwestsemitische stadvorsten
Achiram1. Hiram 2. koning van byblos
Achisfilistijnse koning
Achlameeën/Arameeënsemitisch volk
Achmin/Panopolishoofdstad van Egyptische gouw
Achnaton/Echnaton/Amenhotep IVrevolutionair farao (1372-1454 vC)
Aciliusromeinse plebejische gens
Gaius Aciliusromeins senator en geschiedschrijver (2e eeuw vC)
Acissicilische herder
Acoliethoogste van de 4 ordines minores in latijnse kerk
Acontiusjongeman van Ceos
Acraestad op Sicilië (Palazzolo Acreide)
Acragasstad op Sicilië (Agrigento)
Acrisiuskoning van Argos
Acrocorinthburcht van Corinthe
Acron1. bondgenoot v.Aeneas 2. koning van Caecina in Latium
Acronarts (5e eeuw v.C.)
Acropolisburcht
Acrostichongedicht waarvan de beginletters van elk vers een woord vormen
Acrotatus2 zonen van spartaanse koningen
Acroteriumdeel van tempel
Actaromeinse verordeningen en notulen
Actaeonboeotische held, in een hert veranderd
Actaeus1e koning van Attica
Acteslavin, geliefde van keizer Nero
Actegriekse schiereilanden
Actiumnoordwestkaap van Acarnanië
Acusilaüs van Argosgrieks prozaschrijver van mythen (500 vC)
Adazuster van Mausolus (4e eeuw vC)
Adaboude stad in Zuid-Mesopotamië
Adadbabylonisch-assyrische stormgod
Adadnirari3 koningen van Assyrië (14e - 8e eeuw vC)
Adameerste mens
Adanehandelsstad in z.w.Arabië (Aden)
Adapastamvader van het menselijk geslacht
Adherbalnaam v.carthaagse veldheren
Adiabenestroomgebied in Mesopotamië
Adimantusaanvoerder v.d.corinthische troepen tegen Xerxes
Adimantusaanzienlijke Athener (ca.415)
Admetusthessalische koning, getrouwd met Alcestis
Adoniazoon van David
Adonisgodheid van phoenicische afkomst
Adoniusgriekse versregel
Adoptianismestroming die aannam dat Christus een profeet was
Adoptie-keizersverzamelnaam van romeinse keizers zonder eigen kinderen
Adramytteumhavenstad in Mysië in Klein-Azië
Adranumstad op de zuidwest helling van de Etna op Sicilië
Adrastusheld uit Argos
Adrastuszoon van de phrygische koning Gordias
Adrastusgrieks peripatetisch wijsgeer (2e eeuw vC)
Adria2 steden op de oostkust van Italië
Adriatische Zeezee tussen Italië en Balkan
Aduatucigallische volksstam in Belgica (Aduatuca = Tongeren)
Advocatusvriend die adviezen geeft bij proces
Adytontempel
Aeacuszoon van Zeus en Aegina, grootvader v. Achilles, Ajax en Teucer
Aedielromeins ambtenaar
Aëdonvrouw van Zethus (broer van Amphion)
AedoneusHades, god van de onderwereld
Aeduers/Haeduigallische stam in Oost-Frankrijk
Aeëteskoning van Colchis, vader v. Medea
Aegaeoude hoofdstad van Macedonië (Edessa)
Aegaeon1 v.d. 3 Hecatonchiren (honderdarmige reuzen)
Aegaleosheuvelketen in Attica
Aegatische eilandeneilanden ten westen van Sicilië
Aegeïsche beschavingcultuur v.d.eilanden v.d. Aegeïsche Zee en omringend vasteland
Aegeïsche Zeezee tussen Griekenland en Turkije
Aegeuskoning van Athene, vader v. Theseus
Aegialeuszoon van Adrastus
Aegimiusstamvader van de Doriërs
Aeginaeiland ten zuiden van Athene
Aegisschild van Zeus en Athene
Aegisthuszoon van Thyestes (broer v.Atreus)
Aegiumgriekse stad aan de kust van Achaia (Aegion)
Aegospotamiriviertje bij de Hellespont
Aegosthenanoordelijkste stad van Megaris aan de Isthmus
Aegyptusheros van Egypte
Aelia Capitolinahet herbouwde Jeruzalem
Aelianus Tacticusschrijver van leerboek over taktiek (2e eeuw nC)
Claudius Aelianusgrieks schrijver uit Italië (3e eeuw nC)
Publius Aelius Aristidesgriekse sofist en retor (ca.120 - 189 nC)
Aelius Caesaradoptiefzoon van Marcus Aurelius
Aelius Dionysiuslexicograaf (2e eeuw n.C.)
Aelius Donatusberoemdste grammaticus van de 4e eeuw nC
Aelius Herodianus van Alexandriëgrammaticus (2e eeuw nC)
Aelius Stiloeerste romeinse filoloog van betekenis (ca.154-90)
Aelius Theon van Alexandriëretor en auteur van commentaren (1e of 2e eeuw nC)
Aeliusromeinse plebejische gens
Aemiliadochter van Marcus Aemilius Scaurus, politicus ong.20 nC
Aemilianusromeins cognomen van 2 beroemde personen
Aemilianusromeins keizer (253)
Aemiliusoude, beroemde romeinse patricische gens
Aemilius Macerdichter (1e eeuw vC)
Lucius Aemilius Paulluspoliticus ca. 228-160 v.C.
Lucius Aemilius Paulluspoliticus ong.220 v.C.
Marcus Aemilius Lepidusdrieman (ca. 90-12 vC)
Marcus Aemilius Lepidusgezant in 200 v.C.
Marcus Aemilius Lepiduscomplotteerde tegen Augustus
Marcus Aemilius Lepidusvader van de triumvir
Marcus Aemilius Paulluspoliticus ong.250 v.C.
Marcus Aemilius Scauruspoliticus 163/162-ca. 88 v.C.
Marcus Aemilius Scauruspoliticus 1e eeuw v.C.
Mamercus Aemilius Scaurusredenaar en advocaat (1e eeuw nC)
Aenariaeiland voor de kust van de Golf van Napels (Ischia)
Aeneastrojaanse held, stamvader van de Romeinen
Aeneas (verhaal)stichter van het romeinse Rijk
Aeneas Tacticus1e griekse schrijver over krijgswetenschappen (4e eeuw v.C.)
Aeneïshoofdwerk van de romeinse dichter Vergilius
Aenesidemussceptisch filosoof van Cnossus (1e eeuw v.C.)
Aenianiërsthessalische volksstam
Aenusgriekse handelsstad in Thracië
Aeoliërsgriekse stam die in N.Griekenland woonde en later in Klein-Azië
Aeolisnoordelijk deel van westelijk Klein-Azië
Aeolischgroep van griekse dialecten
Aeolische eilandeneilanden ten noorden van Sicilië
Aeolus1. meester der winden 2. stamvader van de Aeoliërs
Aeontijdsperiode
Aequistam ten oosten van Rome
Aerariumromeinse staatskas
Aëropemoeder van Agamemnon en Menelaüs
Aesacuszoon van Priamus
Aeschinesgriekse redenaar en leerling v.Socrates
Aeschinestegenstander v.Demosthenes (4e eeuw vC)
Aeschylustragediedichter uit Eleusis (525 - 456 v.C.) (1 v.d. grote drie)
Aesculapiusromeinse naam voor Asclepius
Aeserniasamnitische stad in Italië (Isernia)
Aesonkoning van Iolcus
Aesopusfabeldichter 6e eeuw v.C.
Aetheria, Peregrinatio vanpelgrimstocht v. Egeria/Aetheria
Aethiopisgrieks gedicht v.d.epische cyclus
Aethradochter van Pittheus, moeder van Theseus
Aëtiongrieks kunstschilder (4e eeuw vC)
Aëtiusschrijver over filosofische leerstukken (100 n.C.)
Flavius Aëtiusromeinse generaal (390-454 nC)
Aëtiuschristelijk theoloog (300-366)
Aetnastad ten zuiden v.d. Etna (S.Maria di Licodia)
Aetnavulkaan op Sicilië (Etna)
Aetoliastreek in het westen van midden-Griekenland
Aetolischhet griekse dialect van Aetolië (Grieks)
Aetolische bondgriekse bondsstaat in W.Griekeland (367-27)
Aetoluslegendarische eponieme stamvader van de Aetoliërs
Afekstad in Palestina
Aferromeins cognomen
Afrahat/Aphraatesoudste syrische kerkvader (4e eeuw nC)
Lucius Afraniusbelangrijkste auteur der fabula togata (2e helft 2e eeuw vC)
Lucius Afraniusaanhanger van Pompeius Magnus (1e eeuw vC)
Sextius Afranius Burruspraefectus praetorio onder Nero (1e eeuw nC)
Africa1. Noord-Afrika 2. romeinse provincie (Tunesië)
Agabusprofeet uit het Nieuwe Testament
Agamemnonkoning van Mycene
Agapechristelijk liefdemaal
Agapitus Ibisschop van Rome (535-536)
Agaracritusgrieks beeldhouwer (2e helft 5e eeuw vC)
Agasiasnaam v.2 grieks beeldhouwers (ca. 100 vC)
Agathachristelijke martelares uit Catania (ca. 250 nC)
Agathangeluschristelijke geschiedschrijver uit Armenië (ca. 300 nC)
Agatharchidesgrieks geleerde (2e eeuw v.C.)
Agatharchusgrieks schilder (5e eeuw vC)
Agathemerusgrieks geograaf (ca. 400 nC)
Agathoclesheerszuchtig tiran van Syracuse (318-289)
Agathontragediedichter uit Athene (448 - 400 v.C.)
Agauedochter van de thebaanse koning Cadmus en Harmonia
Agedincumhoofdstad van de Senones in Gallia (Sens)
Ageladasgrieks beeldhouwer en bronsgieter (530-450 vC)
Agenorzoon van Poseidon en vader van Cadmus
Ager publicusromeins staatsland
Agesandernaam v. 3 beeldhouwers op Rhodus (ca. 100 vC)
Agesandridasspartaans generaal (ca.410 vC)
Agesilaüsnaam v.spartaanse koningen
Agesipolisnaam v.spartaanse koningen
Aggeus/Haggaikleine profeet en Bijbelboek
Agiadeneen der beide spartaanse koningshuizen
Agisnaam v.spartaanse koningen
Aglaia/Aglaie(letterlijk glans) 1 der Chariten of Gratiën
Aglaurusatheense koningin en vrouw van Cecrops
Agneschristelijke martelares uit Rome
Agonmuzische wedstrijd
Agonalia4 feesten in de romeinse kalender
Agoramarkt van griekse stad
Agoramarkt van Athene
Agoracritusgrieks beeldhouwer (2e helft 5e eeuw vC)
Agoranomusgrieks marktmeester
Agraphawoorden van Jezus die niet de evangeliën voorkomen
Agri Decumatesromeins gebied tussen Rijn en Donau
Agricolaromeins generaal (40 - 93 nC)
Agrigentum/Acragasstad op Sicilië (Agrigento)
Marcus Vipsanius Agrippapoliticus en generaal 63 v.C-12 v.C.
Agrippa Postumuszoon van Agrippa en Iulia (12 vC - 14 nC)
Agrippina Maiorvrouw van Germanicus (15 vC - 33 nC)
Agrippina Minormoeder van Nero (15 - 59 nC)
Aguntumromeinse stad in Noricum (Oost-Tirol)
Agyriumstad in het binnenland van Sicilië (Agira)
Agyrrhiusatheens staatsman (4e eeuw vC)
Ahala, Serviliusoude uit Alba Longa afkomstige romeinse gens
Ahasverushoofdfiguur uit legende v.d. wandelende jood
Ahazia2 koningen van Juda
Ahenobarbusromeins cognomen van de gens Domitia
Ahia1. profeet uit Silo 2. koningen van Israël
Ahmosisegyptische farao, stichter v.d.18e dynastie (1580-1558 vC)
Ahriman/Ahura-Mainjuleider v.h.leger v.boze geesten die Ahura-Mazda bestrijden
Ahura-Mazdahoogste god in de religie v.Zarathustra
Aikanaänitische stad in Palestina
Aïdoneus/Hadesgod van de onderwereld
Ajalonkanaänitische stad in Palestina
Ajax(grote) zoon v.Telamon, koning v.Salamis
Ajax(kleine) zoon v.Oileus, deelnemer aan de Trojaanse oorlog
Akibaberoemde rabbijnse geleerde
Akitubabylonisch-assyrische nieuwjaarsfeest
Akkadstad in Babylonië
Akkadiërssemitische veroveraars van Zuid-Mesopotamië
Akkadischtaal van de oudste semitische bewoners van Zuid-Mesopotamië
Akkohavenstad in Palestina
Aksjak/Opisbabylonische stad op oever van Tigris
Aksumheilige stad van de Ethiopiërs
Aktenbeschrijving van de handelingen v.d.leerlingen van Jezus
Alabandagriekse stad in Carië in Turkije
Alabastrumgrieks vaasje
Alaca Höjukruïnenheuvel in Klein-Azië
Alalachklein koninkrijk in Syrië
Alalia (Aleria)stad op ooskust van Corsica (Aleria)
Alamannengroep germaanse stammen
Alanennomadenstammen in Rusland
Alarikaanvoerder vande Westgoten (ca. 400 nC)
Alasjia/Cyprusgrieks eiland voor de kust van Syrië
Alba Fucensoude stad ten oosten van Rome (Albe)
Alba Longaoude stad ten zuidoosten van Rome
Albaniastreek ten noorden van de Caucasus
Albanus lacuskratermeer bij Rome (Lago di Albano)
Albanus monsberg bij Rome
Albinovanus Pedoromeins dichter (1e eeuw vC)
Albinusplatonisch wijsgeer (2e eeuw n.C.)
Albionoude keltische naam van Engeland
Albisoude keltische naam van Engeland
Alcaeusdichter van de oude komedie
Alcaeusepigrammendichter (200 v.C.)
Alcaeuslyrische dichter uit Lesbus (630 - 580 v.C.)
Alcamenesberoemd grieks beeldhouwer (2e helft 5e eeuw vC)
Alcestisdochter van Pelias, vrouw van Admetus
Alcibiadesatheens staatsman en veldheer in de pelop.oorlog
Alcidamasredenaar en sofist (4e eeuwv.C.)
Alcinoüskoningen van de Phaeaken
Alciphronschrijver v.brieven uit de 2e eeuw nC
Alcippedochter van Ares
Alcmaeonheros uit Argos, zoon van Amphiaraüs
Alcmaeongrieks arts en wijsgeer (ca.500 vC)
Alcmaeonidenadellijk geslacht uit Attica
Alcmanlyrisch dichter (tweede helft van de 7e eeuw vC)
Alcmenevrouw van Amphitryon en moeder van Heracles
Alcyonedochter van Aeolus en vrouw van Ceyx
Aldobrandinische bruiloftromeinse muurschildering
Alectoeen van de Erinyen
Aleppostad in N.Syrië (Halab)
Alesiastadje ten noordwesten van Dijon (Gallia, Alise-Ste Reine)
Aleuadeninvloedrijke adellijke familie in Thessalië (5e-4e eeuw)
Alexander de Aetoliërdichter van tragedies (ca.280 vC)
Alexander Ikoning van Epirus (342-330)
Alexander Ikoning van Macedonië (495-454)
Alexander IIkoning van Epirus (272-240)
Alexander IIkoning van Macedonië (370-369)
Alexander III de Grotekoning van Macedonië
Alexander IVzoon v.Alexander de Grote
Alexander Vzoon v.Cassander, koning v.Macedonië (ca. 300 vC)
Alexander Balaskoning van Syrië (150-145 vC)
Alexander Numeniusberoemd leraar der welsprekendheid (2e eeuw nC)
Alexander Polyhistorveelschrijver en taalgeleerde (1e eeuw vC)
Alexander Severusromeins keizer (222 - 235)
Alexander van Abonutichusstichter v.eredienst voor Asclepius (2e eeuw nC)
Alexander van Aphrodisiasperipatetisch wijsgeer (ca.200 nC)
Alexander van Pheraetiran van 369 tot 358
Alexander4 bisschoppen
Alexander-romanromans over Alexander de Grote (2e eeuw nC-3e eeuw nC)
Alexandralid v.d.familie der Makkabeeën
Alexandriëstad in Egypte (Al Iskandariyya)
Alexandriëstad in Afganistan (Herat)
Alexandrië/AntiochIëstad in Afganistan (Merw)
Alexisdichter van de z.g. Midden-Komedie (375-270 vC)
Alfa en Omega1e en laatste letter v.h.griekse alfabet en symbool van God
Alfabetgrieks en romeins alfabet
Alijannaam v.Baäl in Ugarit
Alisoromeins castellum in Duitsland
Alkimusleider v.d.prohellenistische partij in Juda (ca.160 vC)
Allatpanarabische aanduiding voor de vrouwelijke godheid
Allectusheerser van Britannië (293 - 296 nC)
Alliazijriviertje van de Tiber
Allobrogesstam in Zuidoost-Frankrijk
Alogiketters die evangelie en apocalyps verwerpen
Alpesgebergte op grens van Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk
Alphesiboeavrouw van Alcmaeon
Alpheüsriviergod, zoon van Oceanus en Tethys
Alpheüsgrootste rivier van de Peloponnesus
Althaeamoeder van Meleager en Deïanira
Altisnaam v.h.ommuurde heilige domein in Olympia
Alyatteskoning der Lydiërs (6e eeuw vC)
Alypiusgrieks auteur over muziek (4e eeuw nC)
Amaleknomadenstam in de Negev-woestijn (b)
Amaltheanimf die de kleine Zeus met melk voedde
Amanusandere naam voor Taurus
Amarnaruïnenveld in Egypte
Amar-Sin3e koning van v.d.3e dynastie van Ur (20e eeuw vC)
Amaryllisherderin in bucolische poëzie
Amasiastad in Pontus (Klein-Azië (Amasya)
Amasisattische pottenbakker (midden 6e eeuw vC)
Amasiskoning van de 26e dynastie in Egypte (569-526)
Amatagemalin v.Latinus, koning v.Laurentium t.t.v.Aeneas en moeder v.Lavinia
Amathusstad op Cyprus
Amaziakoning van Juda (800-786 vC)
Amazonenvolk van krijgshaftige vrouwen in Klein-Azië
Ambarvaliaoud landelijk romeins feest
Ambianistam aan noordwestkust van Gallië (Amiens)
Ambiorixvorst van de gallische stam Eburonen
Ambitusrondgaan om stemmen te winnen (R)
Amboverhoging in het christelijk kerkgebouw; later preekstoel
Ambraciagriekse stad in Epirus (W.Griekenland)
Ambrosiasterschrijver van aan Ambrosius toegeschreven werken
Ambrosiuschristelijk auteur (340 [of 333]? -397)
Ambrozijngodenspijs van de griekse goden
Amel-Mardukkoning van Babylon (561-559 vC)
Amenformule als bevestiging v.d.wil van God
Amenemhebegyptisch officier in dienst van farao Thutmosis III
Amenemhet Iegyptische farao, stichter v.d.12e dynastie (1991-1992 vC)
Amenemhet IIegyptische farao (1929-1895 vC)
Amenemhet IIIegyptische farao (1842-1797 vC)
Amenemope2 egyptische schrijvers
Amenhotep Iegyptische farao, zoon v.Ahmosis (1557-1530 vC)
Amenhotep IIegyptische farao, zoon v.Thutmosis III (1450-1425 vC)
Amenhotep IIIegyptische farao, zoon v.Thutmosis IV, vader v.Echnaton (1408-1372 vC)
Amenhotep IV/Echnatonegyptische farao, zoon v.Thutmosis IV, vader v.Echnaton (1408-1372 vC)
Amesja-Spenta'swezens vergelijkbaar met engelen in leer van Zarathoestra
Amisiaslatijnse naam voor de rivier de Ems
Amisusgriekse havenstad aan de zuidkust v.Zwarte Zee (Samsun)
Ammianus Marcellinusgeschiedschrijver (ca. 330 - 390)
Ammiditana9e koning van de 1e dynastie van Babylon (16e eeuw vC)
Ammisaduga10e koning van de 1e dynastie van Babylon (16e eeuw vC)
Ammonegyptische god
Ammonius2 christelijke schrijvers
Ammonius Saccasneoplatoons filosoof (175-242 nC)
Amnisusnederzetting aan de noordkust van Kreta
Amonvoornaamste egyptische god
Amonkoning van Juda (639/38)
Amorgod v.d. liefde
Amorgusbergachtig eiland in de Aegeïsche Zee
Amorietenvoor-israëlitische bevolking van Palestina
Amosprofeet (ca. 760 vC)
Ampeliusromeinse schrijver van een compendium (3e-4e eeuw nC)
Amphiaraüsziener en held uit Argos, deelnemer aan de Zeven tegen Thebe
Amphibrachysgriekse versvoet
Amphictyonieverbond v.omwonenden
Amphilochiabergachtige streek in W.-Griekenland
Amphilochiusbisschop van Iconium, vriend v.d. Cappadociërs (340-395)
Amphilochuszoon van de ziener Amphiraüs
Amphionzoon van Zeus, tweelingbroer van Zethus
Amphipolisgriekse stad op grens van Thessalië en Macedonië
Amphisgrieks dichter van de Midden-Komedie
Amphissastad in Locris (Griekenland)
Amphitheaterovaal gebouw voor spelen
Amphitrite (kort)echtgenote van Poseidon
Amphitriteechtgenote van Poseidon
Amphitryokoning van Tiryns, kleinzoon van Perseus
Amphoorgriekse vaas met 2 oren
Ampliatuschristen in Rome, vriend van Paulus
Ampsivariigermaanse stam aan Eems (Duitsland)
Amrafelkoning van Sinear (b)
Amulius15e koning v.Alba Longa,oudoom van Romulus en Remus
Amurruvolk en land in het Nabije Oosten (Amorieten)
Amyclaegriekse nederzetting ten zuiden van Sparta
AmyntasMacedonische koningen en aanzienlijken
Anabasisnaam van werk van Xenophon en Arrianus
Anacharsisscythische prins, om afwijkende ideeën door broer gedood
Anachoreetkluizenaar
Anacletus3e bisschop van Rome (76-88)
Anacreonlyrische dichter (ca.570-ca. 485)
Anagniastad in Latium (Anagni)
Ananiaso.a.discipel van Jezus, joods hogepriester
Anapestgriekse versmaat
Anapheeiland van de zuidelijke Sporaden
Anastasiahalf-zuster van Constantijn I (4e eeuw nC)
Anastasisgrieks voor verrijzenis
Anastasius Ibisschop van Rome (399-402)
Anastasius IIbisschop van Rome (399-402)
Anathwest-semitische godin, zuster van Baal
Anath-Bethelandere god die door joden vereerd werd in Elefantine
Anathemaander woord voor ban
Anatoliëandere naam voor Asia minor (Klein-Azië)
Anatoliusbisschop van Laodicea (3e eeuw nC)
Anatothstadje in Palestina
Anaxagorasgrieks wijsgeer, astronoom en mathematicus (500-428 vC)
Anaxandridas koning van Sparta (ca. 560-ca. 520 vC)
Anaxandridesdichter van de z.g. Midden-Komedie (4e eeuw vC)
Anaxarchusgrieks wijsgeer (4e eeuw vC)
Anaxilastiran van Rhegium (494-476 vC)
Anaxilasdichter van de z.g. Midden-Komedie (4e eeuw vC)
Anaximanderionische natuurfilosoof en astronoom (610-546 vC)
Anaximenes van Lampsacusgriekse geschiedschrijver en leraar in welsprekendheid (2e helft 4e eeuw vC)
Anaximenes van Miletegriekse natuurfilosoof (585-525 vC)
Anchisestrojaan, neef van koning Priamus, vader van Aeneas
Anconastad in Picenum (Midden-Italië)
Ancus Martiuskoning 640-616 v.C.
Ancyrastad in Turkije (Ankara)
Andecavivolksstam in Gallia Lugdunensis
Andesdorp in de Po-vlakte bij Mantua
Andocidesatheense ceramiekfabrikant (6e eeuw vC)
Andocidesattische redenaar van adellijke afkomst (ca. 440-na 390)
Andreasapostel, broer van Petrus
Andriscusgaf zich uit als koning v.Macedonië (149 vC)
Androgeoszoon van Minos, koning van Creta, en Pasiphaë
Andromachevrouw van de Trojaan Hector
Andromedadochter van koning Cepheus en vrouw van Perseus
Andronicusgeneraal v.Alexander de Grote en Antigonus (ca.312 vC)
Andronicusplaatsvervanger van Antiochus IV (ca. 175 vC)
Andronicus van Rhodusperipatetisch wijsgeer (1e eeuw vC)
Andronicus van Cyrrhusbouwmeester v.d.toren der winden in Athene (1e eeuw vC)
Andronicus, Liviuseerste romeinse dichter (ca.284-204 vC)
Andronicusromeinse christen, vriend van Paulus
Androtionatheense politicus en geschiedschrijver (4e eeuw vC)
Andrusgrootste eiland der Cycladen
Angligermaanse stam in Zuid-Engeland (Engelsen)
Angrivariigermaanse stam aan de Weser (Duitsland)
Anicetusbisschop van Rome en martelaar (154-165)
Aniiegyptisch ambtenaar (18e dynastie)
Aniozijrivier van de Tiber
Anittashethitisch vorst (ca. 1900 vC)
Anna1. moeder van Samuel 2. profetes t.t.v. Jezus
Anna Perennaromeinse godin
Annaeusromeinse familienaam
Annalenjaarboeken
Annasjoods hogepriester
Anniusromeinse plebejische gens
Annonakorenverzorging
Anonymus Iamblichizie Iamblichus
Anonymus περὶ Ὕψουςzie Longinus
Anonymus Seguerianusauteur v.leerboek over retorica (3e eeuw nC)
Ansjandistrict in Elam in zuidwest Perzië
Ansjargod der Sumeriërs, vader van Anu
Antaeusreus, zoon van Poseidon en Gaea
Antalcidasspartaanse admiraal en politicus (ca. 387 vC)
Antandrusaeolische kolonie in Mysië (Turkije)
Antef6 egyptische koningen
Antenortrojaan, leefde tijdens Trojaanse oorlog
Antenoratheens beeldhouwer (540-500 vC)
Anterusbisschop van Rome (235-236)
Anthemiuskeizer van het West-romeinse rijk (467 - 472 nC)
Anthesterionatheense maand
Anthisteriëngrieks feest
Anthologiabloemlezing uit literaire werken
Antichristaartsvijand van Christus op het einde der tijden
Anticleavrouw van Laërtes en moeder van Odysseus
Antifoonrefrein waarmee de psalmen werden afgewisseld
Antigonedochter van Oedipus
Antigoneanaam v.steden in Syrië, Epirus en Arcadia
Antigonidengeslacht van Macedonische vorsten
Antigonus Igeneraal v.Alexander de Grote (382-301)
Antigonus IIkoning van Macedonië (283-239)
Antigonus IIIkoning van Macedonië (229-222)
Antigonus van Carystusgrieks beeldhouwer en schrijver (290-220 vC)
Antigonus zoon van de voorlaatste hasmoneeënkoning Aristobulus II (1e eeuw vC)
Antilegomenabetwiste boeken van het Nieuwe Testament
Antilochusoudste zoon van koning Nestor van Pylus
Antimachusdichter en geleerde (ca. 400 vC)
Antinoupolisstad in Midden-Egypte
Antinoüslieveling van keizer Hadrianus
Antiochië aan de Maeanderstad in Carië (Turkije)
Antiochië in Syriëbelangrijke stad
Antiochiëstad in Phrygië
Antiochus Ikoning van Syrië (281-271)
Antiochus IIkoning van Syrië (261-246)
Antiochus IIIkoning van Syrië (223-187)
Antiochus IVkoning van Syrië (175-164)
Antiochus Vkoning van Syrië (164-162)
Antiochus van Ascalongrieks filosoof van de Academie (ca. 120-68 vC)
Antiochus VIkoning van Syrië (145-142)
Antiochus VIIkoning van Syrië (138-129)
Antiochus VIIIkoning van Syrië (141-96)
Antiochus IXkoning van Syrië (135-95)
Antiochus Xkoning van Syrië (95)
Antiochus XIkoning van Syrië (95-94)
Antiochus XIIkoning van Syrië (87-84)
Antiochus XIIIkoning van Syrië (69-64)
Antiochus Hieraxzoon v.Antiochus II (263-227)
Antiochus I van Commagenekoning van Commagene (98-35)
Antiochus II van Commagenezoon v.Antiochus II (ca. 29 vC)
Antiochus III van Commagenekoning van Commagene (gest.17 nC)
Antiochus IV van Commagenekoning van Commagene (38-72)
Antiochus van Ascalonacademisch filosoof (120-68)
Antiope1. dochter van Ares, koningin van de Amazonen
2. dochter v.riviergod Asopus
Antipaszie Herodes
Antipater van Macedoniëgeneraal en vertrouweling van Philippus II en Alexander de Grote (397-319 vC)
Antipater van Macedoniëkoning van Macedonië (ca. 290 vC)
Antipatergouverneur van Idumea (ca. 125 vC)
Antipatervader van Herodes de Grote ( -43 vC)
Antipaterzoon van Herodes de Grote ( -4 vC)
Antipater van Tarsussoïcijns wijsgeer (ca. 150 vC)
Antipater van Sidongrieks epigrammendichter (eind 2e eeuw vC)
Antipater van Thessalonicagrieks epigrammendichter (eind 1e eeuw vC)
Antipater, Lucius Coeliusjurist, redenaar en historicus (eind 2e eeuw vC)
Antiphanesdichter van de z.g. Midden-Komedie (4e eeuw vC)
Antiphateskoning v.d.Laestrygonen (Odyssee)
Antiphilusatheens legeraanvoerder (ca.323 vC)
Antiphilusgrieks epigrammendichter
Antiphilusgriekse schilder (4e eeuw vC)
Antiphon1e van de tien attische redenaars (ca.400 vC)
Antiphonsofist en uitlegger van dromen (5e eeuw vC)
Antipolisgriekse kolonie aan Middellandse zeekust v.Gaillë
Antisthenesgrieks wijsgeer, leerling van Socrates (455-365 vC)
Antistius Labeoeen van de knapste romeinse juristen (1e eeuw vC)
Antiumhavenstad in Latium (Anzio)
Antonia maiordochter v.d.drieman Marcus Antonius (geb.39 vC)
Antoniadochter v.d.drieman Marcus Antonius en vrouw v.Drusus (36 vC - 37 nC)
Antoniadochter v.keizer Claudius
Antoniaburcht ten noorden v.tempel in Jeruzalem
Antoninianusromeinse munt
Antonijnenverzamelnaam voor de romeinse keizers tussen 138-192 nC
Antoninus Liberalisgrieks schrijver over mythologie (2e eeuw nC)
Antoninus Piusromeins keizer (138 - 161)
Antoniusromeinse plebejische gens
Antoniuskluizenaar (251-356)
Marcus Antoniusgeneraal 1e eeuw v.C.
Antonius Diogenesauteur van een fantastisch reisverhaal (ca. 100 nC)
Gaius Antonius Hybridapoliticus 1e eeuw v.C.
Antumsumerische godin
Anusumerische god van de hemel
Anubisegyptische god met hondenkop: dodengod
Anukisegyptische godin
Anunnakisumerische goden van de aarde en het water
Anyte van Tegeaarcadische dichteres (3e eeuw vC)
Anytusatheens politicus, aanklager van Socrates
Anxuroude naam van de latijnse havenstad Tarracina
Aoüsbelangrijkste rivier in Noord-Epirus
Apadanaaudiëntiehal van de perzische vorsten in Persepolis
Apamea in Bithyniëhavenstad aan de zuidkust van de Propontis (Turkije)
Apamea in Syriëstad (Kalaat el-Medik)
Apamea Kibootosbelangrijkste v.Phrygië
Apaturiëndriedaags Ionisch feest voor families
Apellavolksvergadring van Sparta
Apellesberoemdste griekse schilder (4e eeuw vC)
Apellesgnosticus uit Rome (2e eeuw nC)
Apelliconrijke bibliofiel (ca. 100 vC)
Apennijnenbergketen in Italië
Aphaeabeschermgodin van het eiland Aegina
Aphidnanederzetting en deme in Attica
Aphraatesoudste syrische kerkvader (4e eeuw nC)
Aphrodiseas in Cariëstad in Turkije (Geira)
Aphrodiseas in Ciliciëhavenstad in Turkije
Aphrodisiumhavenstad op Cyprus
Aphrodite (kort)godin v.d. liefde
Aphroditegodin v.d. liefde
Aphthoniusgriekse retoricaleraar (ca. 400 nC)
Apiciusschrijver v.e.kookboek (2e eeuw n.C.)
Apionalexandrijns grammaticus en geleerde (1e eeuw nC)
Apiongrieks-christelijk schrijver (ca.190 nC)
Apirugroep vreemdelingen in Egypte (1430-1150)
Apisheilige stier van Memphis
Apocalyps1. Apocalyps van Johannes 2. apocriefe apocalypsen
Apocalyptiekliteratuur genoemd naar de Apocalyps van Johannes
Apocatastasisleer dat vrije schepselen in de zaligmaking zullen delen
Apocolocyntosistitel van satyrische werk van Seneca
Apocriefterm gebezigd voor geschriften, waarvan de oorsprong onbekend of verkeerd aangegeven was
Apollinaris van Hierapolisapologeet (2e eeuw nC)
Apollinaris van Laodiceabisschop van Laodicea (ca. 310-390)
Apollo (kort)god v.d. kunsten
Apollogod v.d. kunsten
Apollodorusatheens politicus (394 - na 348 vC)
Apollodorus van Alexandriëarts en geleerde (begin 3e eeuw vC)
Apollodorus van Atheneveelzijdig geleerde (ca. 180-115vC)
Apollodorus van Athenegrieks schilder (2e helft 5e eeuw vC)
Apollodorus van Carystusdichter van de z.g. Nieuwe Komedie (3e eeuw vC)
Apollodorus van Damascusberoemd bouwmeester in Rome (ca. 100 nC)
Apollodorus van Pergamumberoemde leraar der welsprekendheid (ca. 104-22vC)
Apollonia Mygdoniastad in Macedonië (Pollina)
Apollonia Ponticagriekse kolonie aan westkust van Zwarte Zee (Sozopol)
Apolloniastad in de Cyrenaica (Libië) (Marsa Susa)
Apolloniastad in Illyrië (Albanië) (Poian)
Apollonidesgriekse epigrammendichter (1e eeuw nC)
Apollonius Dyscolusgrammaticus (2e eeuw nC)
Apollonius Molongriekse redenaar en leraar der welsprekendheid (1e eeuw vC)
Apollonius Rhodiusepisch dichter en filoloog (3e eeuw vC)
Apollonius Sophistagrammaticus (ca. 100 nC)
Apollonius van Athenegrieks beeldhouwer (1e eeuw vC)
Apollonius van Citiumgriekse arts uit de empirische school (1e eeuw vC)
Apollonius van Pergegrieks wis- en sterrekundige (260-190 vC)
Apollonius van Tarsus stadhouder van Phenicië (ca. 180 vC)
Apollonius van Trallesgrieks beeldhouwer (1e eeuw vC)
Apollonius van Tyananeopythagoreïsch filosoof en magiër (1e eeuw 100 nC)
Apollosalexandrijnse jood (1e eeuw nC)
Apologetenchristelijke schrijvers v.e.verdediging van het geloof (2e-3e eeuw nC)
Apologieverdedigingsrede van Socrates
Aponiusschrijver van commentaar op het Hooglied (ca.420 nC)
Apophisdemon in slangengestalte
Apophthegmata patrumanonieme verzameling gezegden over deugden
Apostasieafval van het christelijk geloof
Apostelleerling van Christus
Apostolicizie Apotactitae
Apostolische Vaderschristelijke schrijvers die de apostelen zelf nog zouden hebben gekend
Apotactitaesecte die onthouding predikte
Apotheosevergoddelijking
Appendix Vergilianazie Vergilius
Appianusgeschiedschrijver (2e eeuw nC)
Appiusromeinse voornaam in de familie der Claudii
Appius Claudius Caecuscensor ong. 300 v.C.
Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinusconsul ong. 470 v.C.
Appius Claudius Pulcherpoliticus 1e eeuw v.C.
Lucius Appuleius Saturninusrevolutionair in 1e eeuw v.C.
Apriës4e farao v.d.26e dynastie (588-569 vC)
Apsinesgriekse retoricaleraar in Athene (3e eeuw nC)
Apsishalfronde afsluiting van het priesterkoor in de kerk
Apsumesopotamische oer-oceaan
Apsyrtuszoon van koning Aeëtes v.Colchis, broertje van Medea
Apuleiusromeinse plebejische gens
Apuleiusredenaar, wijsgeer en schrijver (ca. 123 - 180 nC)
Apulialandstreek in Zuid-Italië
Apulumromeinse stad in Dacië (Roemenië) (Alba Julia)
Aqhatheld uit epos uit Ugarit
Aquaductwaterleiding
Aquae Aquensisbadplaats in Zuid-Duitsland (Baden-Baden)
Aquae Granistad in Germania (Aken)up
Aquae Mattiacaestad aan de Rijn in Germania (Wiesbaden)
Aquae Sabaudicaeromeinse stad in Zuidoost Frankrijk (Aix-les-Bains)
Aquae Sextiaestad in Gallia Narbonensis (Aix-en-Provence)
Aquae Sulisromeinse badplaats in Engeland (Bath)
Aquariisecte die water i.p.v.wijn bij de eucharistie gebruikte
Aquilaadelaar, legerstandaard van het romeinse legioen
Aquila2 bekende joden
Aquila Romanusromeins retorica-leraar (3e eeuw nC)
Aquileiastad in het noordoosten v. Italië
Aquiliusromeinse plebejische gens
Aquincumromeinse stad aan de Donau in Hongarije (Boedapest)
Aquinumkleine stad in Latium (Aquino)
Aquitaniazuidwestelijk deel van Gallië
Ara Pacisvredesaltaar van Augustus op het Marsveld
Arabagrote geologische breuk in Palestina/Syrië
Arabiahet schiereiland v. o.a.Saoudi-Arabië
Arabianuschristelijk auteur (2e/3e eeuw nC)
Arabischtaal gesproken op het schiereiland Saoudi-Arabië
Arachnelydisch meisje dat goed weven en borduren
Aradus/Arvadphenicische stad in Libanon (Ruad)
Arak el-Emirplaats in Jordanië
Arameeënsemitisch volk
Arameessemitische taal verwant aan het hebreeuws en syrisch
Arargrootste zijrivier van de Rhône, de Saône
Araratkoninkrijk waarin de ark van Noach vastliep
Arateaverzamelnaam voor de latijnse vertalingen van de 'Phainomena van Aratus van Soli
Aratusdichter (315-240 v.C.)
Aratusstrateeg v.d.achaeïsche bond (ca.250 vC)
AraunaJebusiet wiens dorsvloer door David gekocht werd
Arausiostad in Zuid-Frankrijk (Orange)
Araxesbelangrijkste rivier van Armenië
Arbelastad in het noorden van Irak
Arcadialandstreek in het centrum v.d.Peloponnesus
Arcadius1e keizer van het Oost-romeinse rijk (395 - 408 nC)
Arcado-cyprischverschillende griekse dialecten
Arcaslegendarische eponieme stamvader van de Arcadiërs
Arcesilaüsvier koningen van Cyrene
Arcesilaüs van Pitanegriekse wijsgeer, vader v.d. Midden-Academie (315-240 vC)
Arcesilaüsbelangrijke beeldhouwer (ca. 50 vC)
Archelaïsstad in Cappadocië in Klein-Azië
Archelaüs v.Athenegriekse wijsgeer (5e eeuw vC)
Archelaüsgriekse generaal v.Mithridates VI
Archelaüsnegende koning van Macedonië (413-399)
Archelaüs v.Egyptepriester-vorst in Comana in Pontus (1e eeuw vC)
Archelaüs Philopatriskoning v.Cappadocië (1e eeuw vC)
Archelaüs v. Priënegriekse beeldhouwer (1e eeuw vC)
Archelaüszoon v.Herodes de Grote (1e eeuw vC/nC)
Archestratusdichter van een gastronomisch leerdicht (4e eeuw v.C.)
Archiasstichter van Syracuse (733 vC)
Archias, Aulus Liciniusgrieks dichter van epigrammen (1e eeuw vC)
Archidamusvijf spartaanse koningen uit het huis der Eurypontiden
Archilochusgriekse lierdichter (midden 7e eeuw vC)
Archimandrietoverste van monniken
Archimedesgrootste wiskundige en werktuigbouwkundige v.d.oudheid (287-212 vC)
Archippusgriekse dichter v.d.Oude Komedie (5e eeuw vC)
Archippusvriend van apostel Paulus (1e eeuw nC)
Archontbekleder van een staatsambt in Griekenland
Archonticignostische richting
Archytasgriekse wijsgeer en wiskundige (1e helft 4e eeuw vC)
Arcisiuslegendarische zoon van Zeus, grootvader van Odysseus
Arcosoliumzie Catacomben
Arctinusgriekse epische dichter (8e eeuw vC?)
Ardasjir(dezelfde naam als Artaxerxes) stichter van de dynastie der Sassaniden
Ardeastad in Latium
Ardystwee koningen van Lydië
Arelatebelangrijke romeinse stad in Zuid-Gallia (Arles)
Areopaaghoogste atheense raads- en rechtscollege
Areopaagrededeel van de Handelingen der Apostelen
Ares (kort)god v.d. oorlog
Aresgod v.d. oorlog
Aretaeusgriekse arts uit Cappadocië (1e/2e nC)
Aretalogieopsomming van erepredikaten van goden in hymnenstijl
Aretas4 koningen van de Nabateeën
Aretevrouw van Alcinoüs, koning van de Paeaken
Arethusabronnimf (Syracuse)
Areusnaam van twee spartaanse koningen uit het huis der Agiaden
Argeadendynastie die over Macedonië regeerde (7e eeuw-310)
Argentoratestad aan de Rijn in Germania (Straatsburg)
Argiletumstraat links v.d. Basilica Aemilia bij het Forum
Arginusenkleine eilanden voor de kust van Turkije
Argoschip van de Argonauten
Argolishet gebied rond Argolis op de Peloponnesus
Argonautenhelden die het Gulden Vlies trachtten te verwerven
Argos Amphilochicumhoofdstad in de streek Amphilochia in Epirus
Argosstad in Argolis
Argus Panoptesveelogig monster, zoon van de aarde
Argus1. zoon van Zeus, stichter van Argos
2. bouwer v.d. Argo
3. veelogig monster, zoon van de aarde
Ariadnedochter van Minos, hielp Theseus
Arianismechristelijke ketterij
Ariaramneslid v.d.dynastie der Achaemeniden
Ariarathessatrapen en koningen v.Cappadocia (321-36 vC)
Ariciaoude stad in Latium (Ariccia)
Arimaspenlegendarisch volk in Oekraïne
Ariminumstad aan de Adriatische zee (Rimini)
Arinnahethitische stad
Ariobarzanesvorsten van Cappadocië en Pontus
Ariochbondgenoot van Amrafel (b)
Arionhalflegendarische dichter en zanger (eind van de 7e eeuw vC)
Ariovistusvorst van de germaanse Sueben en tegenstander v.Caesar
Ariphronhymnendichter (eind van de 5e eeuw vC)
Aristaenetusauteur van gefingeerde brieven (5e eeuw nC)
Aristaeusoude griekse godheid
Aristagorastiran van Milete (499-494)
Aristarchus van Samoswis- en sterrekundige (ca. 310-ca. 230)
Aristarchus van Samothraceeen van de knapste alexandrijnse filologen (2e eeuw vC)
Aristarchus van Tegeatoneeldichter (5e eeuw vC)
Aristeashalf-legendarische, half-historische schrijver v.epos (midden van de 7e eeuw vC)
Aristeasvermeende auteur over ontstaan van Septuagint
Aristidesbelangrijk conservatief staatsman in Athene (525-468 vC)
Aristides, Publius Aeliusgriekse sofist en retor (2e eeuw nC)
Aristides van Miletegriekse auteur van erotische verhalen (ca.100 vC)
Aristides Quintilianusgriekse musicoloog (3e/4e eeuw nC)
Aristides van Athenegriekse apologeet (2e eeuw nC)
Aristippusgriekse wijsgeer, stichter v.Cyrenaïsche school (ca.435 - 360 vC)
Aristo van Chiusgriekse wijsgeer v.d.cynische school (ca.250 vC)
Aristo van Cosgriekse wijsgeer v.d.peripatetische school (ca.200 vC)
Aristo van Iulisgriekse wijsgeer v.d.peripatetische school (ca.225 vC)
Aristo van Pellagriekse apologeet (ca.140 nC)
Aristobuluseen van de z.g. Alexander-historici
Aristobulusaanzienlijke jood uit Alexandrië (ca.160 vC)
Judas Aristobulus I1e hasmoneeënkoning (104-103 vC)
Aristobulus IIzoon van Alexander Jannaeus, troonpredentent (67-63 vC)
Aristobuluszoon van Herodes de Grote (gest.7 vC)
Aristobulusaanzienlijke romein, vriend van apostel Paulus (1e eeuw nC)
Aristocratieheerschappij van de 'besten', rijke maatschappelijke klasse
Aristodemus v. Messeniëlegendarische vrijheidsheld (ca. 725 vC)
Aristodemus v. Cumaetiran van Cumae (524 vC)
Aristogitonatheense adellijke jongeman die in 514 de tiran Hipparchus vermoordde
Aristomeneshalflegendarische vrijheidsheld uit de 2e messeense oorlog (650 vC)
Aristonicusbastaardzoon van koning Eumenes II van Pergamum (133 vC)
Aristonicusgriekse filoloog en taalgeleerde (1e eeuw v.C.)
Aristonoüscorinthisch lierdichter (3e eeuw v.C.)
Aristophanes van Athenegrootste griekse blijspeldichter (ca. 445 tot kort na 388)
Aristophanes van Byzantiumberoemd alexandrijns filoloog en taalkundige (ca. 257-180)
Aristoteleseen der grootste geleerden en wijsgeren (384-322 vC)
Aristotelismefilosofische stroming
Aristoxenusperipatetisch wijsgeer en belangrijkste muziektheoreticus v.d. Oudheid (4e eeuw v.C.)
Ariuschristelijk ketter
Arius Didymusstoïcijns wijsgeer (1e eeuw v.C.)
Ark1. ark van Noach 2. ark v.h.verbond
Armagedonplaats waar de koningen der aarde tegen het Rijk van God strijden
Armeniabergland in Turkije
Arminiusvorst van de Cherusci (19 vC - 19 nC)
Arnobius de Jongeremonnik en schrijver (1e helft 5e eeuw nC)
Arnobius de Oudereretor (ca.300 nC)
Arnonrivier in Palestina
Arnusbelangrijkste rivier van Etrurië (Arno)
Arnuwandas3 hethitische koningen (13-12e eeuw vC)
Aroër3 steden in Palestina
Arpachijaoude stad in Mesopotamië bij Ninive
Arpadoude stad in Syrië
Arpistad in Apulia
Arpinumoude nederzetting van de Volsci
Arrapchaoude stad in Mesopotamië (Kirkuk)
Arrephorenmeisjes die op het panathenaeënfeest kleding van Athene droegen
Arretiumromeinse stad 180 km ten noorden van Rome (Arrezzo)
Arrhidaeusverschillende aanzienlijke Macedoniërs uit het koningsgeslacht der Argeaden
Arrianusgeschiedschrijver (ca. 95 -ca.175)
Ars Poeticabrief van Horatius, die handelt over de poëzie
Arsacidendynastie der Parthische koningen (250 vC-227 nC)
Arseniusmonnik (ca. 400 nC)
Arsinoëdochter van Ptolemaeus I
Arsinoëdochter van Ptolemaeus III
Arsinoëvrouw v.Ptolemaeus II (281-na 278)
Arsinoe/Taucheirastad op de westkust van de Cyrenaica in Libië
Arsinoë/Crocodilopolisstad in Egypte
Arslan Tasj (Chadatu)stad in Mesopotamië
Artabanus5 koningen van het parthische rijk (211 vC - 227 nC)
Artapanusjoods-alexandrijns geschiedschrijver (voor 80 vC)
Artapherneshalfbroer van Darius I (koning van Perzië) (ca.498 vC)
Artavasdeskoning van Armenië (55-34 vC)
Artaxatahoofdstad van het koninkrijk Armenië
Artaxerxesvier perzische koningen uit de dynastie der Achaemeniden
Artaxiasenkele koningen van Armenië
Artemidorus1. griekse geograaf (100 vC) 2. droomuitlegger (2e eeuw nC)
Artemis (kort)godin van de jacht
Artemisgodin van de jacht
Artemisiatwee carische vorstinnen
Artemisiumnoordkaap van Euboea in Griekenland
Artemisiumberoemd heiligdom van Artemis in Ephese (1 v.d.7 wereldwonderen)
Artemonleider van de ebionische monarchiani (ca. 235 nC)
Artorytensekte die brood en kaas offerde bij hun feesten
Arvadphenicische stad in Libanon (Ruad)
Arvales fratresoud romeins priestercollege
Arvernigallische stam in midden-Frankrijk
Aryballuskogelvormig kruikje
Arzawalandstreek aan de zuidkust van Klein-Azië
Asromeinse munt
Asakoning van Juda
Asafmuziekmeester van David
Asarhaddon/Esarhaddon/Assurachiddinkoning van Assyrië (680-669 vC)
Ascaniuszoon van de trojaan Aeneas en 'stamvader' van de Iulii
Ascensio Isaiaechristelijke bewerking van joods geschrift
Asceseonthouding van voedsel en kleding
Asclepiadenbedienaren van de Asclepius-cultus
Asclepiades van Myrleafiloloog, geograaf en historicus (ca. 100 vC)
Asclepiades van Prusainvloedrijke en zeer geziene arts (1e eeuw n.C.)
Asclepiades van Samosberoemde epigrammendichter (ca. 300 vC)
Asclepiodotusauteur over de krijgskunde (1e eeuw vC of nC)
Asclepius (kort)god van de geneeskunde
Asclepiusgod van de geneeskunde
Asconius Pedianusschrijver v.commentaren op de grote latijnse prozaschrijvers en dichters (9 vC-76nC)
Ascradorpje in Boeotië
Asculumstad in Pisenum (Italië) (Ascoli Piceno)
Asdodstad in Palestina
Aserzoon van Jakob (b)
Asia1. werelddeel 2. Klein-Azië
Asianismestijlrichting met effectbejag
Asinestad in Argolis op de Peloponnesus
Asinius Galluspoliticus en tegenstander van Tiberius (ca. 35 vC - 13 nC)
Caius Asinius Polliorepublikeins staatsman (76 vC - 5 nC)
Asisiumstad in Umbrië
Asius v.Samosgriekse dichter (7e/6e eeuw vC)
Asiut/Lycopolisstad in Egypte
Askelonstad in Palestina
Askenazkleinzoon van Jafet (b)
Asnathegyptische priesterdochter, vrouw van Jozef (b)
Asopusgriekse rivieren
Aspasiageliefde van Pericles (5e eeuw vC)
Aspasiusperipatetisch wijsgeer (2e eeuw nC)
Aspendusstad in Pamphylië (Klein-Azië)
Asisiumstad in Umbrië
Asopusgriekse rivieren
Assumptio Mosisjoods geschrift
Assurvoornaamste god van Assyrië
Assurstad in Mesopotamië
Assurachiddin/Asarhaddonkoning over Assyrië, zoon v.Sanherib (680-669 vC)
Assurbanipalkoning over Assyrië (668-631 vC)
Assurdan3 koningen van Assyrië (ca. 950 vC)
Assurnasirpal2 koningen van Assyrië: II (883-859 vC)
Assurresisi2 koningen van Assyrië: I (1130-1113 vC)
Assuruballit2 koningen uit Assyrië: I (1362-1327 vC); II (ca. 612 vC)
Assusgriekse stad in Aeolis (Klein-Azië)
Assyriagebied tussen Armenië en Iran
Assyriëland ten noorden van de Tigris
Assyrischtaal v.d. Assyriërs
Astacusstad in Acarnania
Astarastrale godheid vereerd in Arabië
Astarothkanaänitische stad in Basan in Palestina
Astartephenicische vruchtbaarheidsgodin
Asteriusbisschop van Amasia (330-410 nC)
Astigistad in Hispania
AsturesIberische stam in Hispania
Astyageszoon v.Cyaxares en van 584 tot 550 koning van Medië
Astyanaxzoontje van de trojaan Hector en Andromache
Astydamasnaam van 2 griekse tragici (4e eeuw vC)
Astypalaeaeiland van de zuidelijke Sporaden
Aswanmoderne naam van Syene, stad in Egypte
Atalantajageres en hardloopster
Atargatissemitische vruchtbaarheidsgodin uit Syrië
Ategriekse personificatie van verdwazing
Gaius Ateius Capitorechtsgeleerde (ca. 40 vC - 22 nC)
Lucius Ateius Praetextatusgeleerde (1e eeuw vC)
Atellanaoude romeinse volksklucht
Athaliakleindochter van koning Omri van Israël (b)
Athamasboeotische vorst, zoon van Aeolus
Athanasiuskerkvader (Alexandrië ca. 295-373)
Athanodorusrodische beeldhouwer
Athenagoraschristelijk apologeet (2e eeuw nC)
Athenaeumgebouw in Athene
Athenaeuswerktuigkundige (2e of 1e eeuw vC)
Athenaeus van Attaliaarts (1e eeuw vC of nC)
Athenaeus van Naucratisveelweter en compilator (3e eeuw nC)
Athenaeuswerktuigkundige (2e of 1e eeuw vC)
Athene (kort)godin van de wijsheid
Athenebelangrijkste stad van Griekenland
Athenegodin van de wijsheid
Athene Promachosbronzen beeld van Athene op de Acropolis
Athosberg op de oostelijke landtong van Chaldice in N.Griekenland
Atiamoeder van keizer Augustus
Atiliusromeinse plebejische gens
Atilius Fortunatianusschrijver over metriek (4e eeuw nC)
Atilius Fortunatianustaalkundige (ca. 300 nC)
Atlantis1. Atlantische oceaan 2. verzonken (mythologisch?) eiland
Atlas (kort)een v.d. Titanen, moest als straf de aarde dragen
Atlasbergketen in N.Afrika
Atlaseen v.d. Titanen
Atonegyptische zonnegod in de vorm v.e.zonneschijf
Atossaenkele vorstinnen uit het huis der Achaemeniden
Atrebatesgallische stam in N.W.Frankrijk
Atreuszoon van Pelops, vader van Agamemnon en Menelaüs
Atriastad op de oostkust van N.-Italië
Atriumbelangrijkste vertrek v.h.romeinse huis
Atrium van Vestaplaats op het Forum waar de Vestaalse maagden woonden
Atropuseen v.d.3 Schikgodinnen
Attaliastad aan de zuidkust van Pamphylië (Klein-Azië) (Antalya)
Attalus I Soterkoning v.Pergamum (269-197)
Attalus IIkoning v.Pergamum (220-138)
Attalus IIIkoning van Pergamum ca. 170-133 v.C.
Atthisaantal monografieën over de locale geschiedenis van Attica
Atticalandstreek in Griekenland (hoofdstad Athene)
Atticismebelangrijke stroming waarin men terugkeerde naar de stijl v.d.attische prozaschrijvers
Titus Pomponius Atticusromeins ridder, vriend van Cicero (109-32)
Attilakoning van de Hunnen (ca. 400 - 463 nC)
Attisphrygische god
Attischhet griekse dialect van Attica: zie Grieks
Attisch-delische zeebond(478-404)
Attische redenaarsletterkundige canon (lijst) van de 10 beste
Attuatucigallische volksstam in Belgica (Aduatuca = Tongeren)
Atumegyptische kosmische oergod
Auctor ad Herenniumauteur van de z.g. Rhetorica ad Herennium (85 v.C.)
Auditorium van Maecenashalf ondergrondse zaal van de villa van Maecenas (1e eeuw vC)
AufidenaSamnitische stad
Aufidius Bassusgeschiedschrijver (1e eeuw nC)
Aufidusbelangrijkste rivier van Apulië
Augiaskoning van Elis
Auguresromeins college van zieners
Auguriumromeinse vorm van waarzegging
Augustaeretitel van keizerinnen: zie Augustus
Augusta Emeritahoofdstad van Lusitania (Portugal, Mérida)
Augusta Praetoria Salassorumstad in N.W.Italië (Aosta)
Augusta Rauricaromeinse stad bij Bazel in Zwitserland (Augst)
Augusta Taurinorumstad in Gallia Cisalpina (N.Italië) (Torino-Turijn)
Augusta Treverorumbelangrijke stad aan de Moezel (Duitsland) (Trier)
Augusta Vindelicumhoofdstad van Raetia (Z.Duitsland) (Augsburg)
Augustalestwee romeinse priestercolleges
Augustaliaspelen ter ere van de vergoddelijkte Augustus
Augustinuskerkleraar, bisschop v.Hippo Regius en auteur (354-430)
Augustodunumgallo-romeinse stad in Gallia Lugdunensis
Augustonemetumgallo-romeinse stad in Gallia Aquitanica
Augustuseretitel
Augustusromeins keizer (27 v.C. - 14 AD)
Aulercigallische stam in Gallia Lugdunensis
Aulisgrieks stadje in Boeotia
Aulussoort hobo
Aulus Cornelius Celsusschrijver v.latijnse encyclopedie (1e eeuw nC)
Aulus Gelliusschrijver (2e eeuw nC)
Aulus Hirtiuspoliticus en auteur (ca. 90-43 vC)
Aureliamoeder van C. Iulius Caesar
Aurelianusromeins keizer (270 - 275)
Marcus Aureliusromeins keizer (161 - 180)
Aureliusromeinse plebejische gens
Aurelius Symmachusbekende romeinse redenaar en magistraat (4e eeuw nC)
Aurelius Victorromeins schrijver (tweede helft 4e eeuw nC)
Aureolusruitercommandant van keizer Valerianus en tegenkeizer (gestorven 268 nC)
Aureusgouden romeinse munt
Auroralatijnse naam voor de godin van de dageraad Eos
Ausculumstadje in Apulië (Z.Italië) (Ascoli Satriana)
Ausoniapoëtische naam voor Italië
Decimus Magnus Ausoniusdichter v.gallische oorsprong (ca. 310 nC-393 nC)
Auspiciumvogelschouw
Autessiodurumgallo-romeinse stad in Gallia Lugdunensis (Auxerre)
Autolycuszoon van Hermes, beroemde dief
Autolycusgriekse wis- en sterrekundige (ca.300 vC)
Automedonlegendarische strijdmakker van Achilles en Patroclus
Auxiliahulptroepen
Avaricumgallo-romeinse stad 180km ten zuiden van Parijs (Bourges)
Avarishoofdstad van de Hyksos in Egypte
Aveniogallo-romeinse stad in Gallia Lugdunensis (Avignon)
Aventicumgallo-romeinse stad in Zwitserland (Avenches)
Aventijn1 v.d. 7 heuvels van Rome
Avernus lacusklein kratermeer in Campanië (Midden-Italië)
Avestaheilige geschriften v.d.aanhangers van Zarathustra
Avianusromeinse dichter v.fabels (ca. 400 nC)
Avidiusromeins generaal (2e helft 2e eeuw nC)
Rufius Festus Avienuslatijnse dichter (tweede helft 4e eeuw nC.)
Avitusromeins keizer (455 - 456)
Avondmaalliturgische viering
Axiusbelangrijkste rivier van Macedonië
Axoneshouten panelen met de wetten van Athene
Azazelboze geest bij israëitische verzoendag
Azarja1. koning van Juda (787-757) 2. schrijver van grieks gebed
Azekastad ten zuidwesten v.Jeruzalem
Aziëdefinitie van het gebied
Aziru2 koningen van Syrië/Palestina
Azotusgriekse naam van Asdod, stad in Palestina
lijstB