Lijst van artikelen: B

AlijstB

Baeen van de 2 levensbeginselen v.d. mens met 'ka'
Baalsemitische mannelijke god van onweer en vruchtbaarheid
Baälathstad in Negeb in Palestina
Baäl-Sefonheiligdom aan het Sarbonische meer in Egypte
Baäl-Zebuborakelgod in Ekron
Babasumerische stadsgodin van Lagas
Babriusfabeldichter (2e eeuw n.C.)
Babylonhoofdstad van Babylonië in Irak
Babyloniëgebied in Mesopotamië (Irak)
Bacchanaliagriekse mysteriëndienst ter ere van Dionysus
Bacchantenvrouwen die aan de orgia ter ere van Dionysus meededen
Bacchiadenadellijk geslacht te Corinthe (ca.750 vC)
Bacchius Gerongriekse muziekleraar (4e eeuw n.C.)
Bacchusandere naam voor Dionysus
Bacchylidesjongste van de 3 grote dichters van koorlyriek (5e eeuw v.C.)
Bachdilimprefect van koning Zimrilim (18e eeuw vC)
Bactrialandstreek in Centraal-Azië
Badhuizenzie Thermen
Bad-tibiraoude zuid-mesopotamische stad
Baduhennae lucuswoud in land van de Friezen
Baësakoning van Juda
Baetasiigermaanse volksstam
Baeticaromeinse provincie in Z.Spanje
Bagacumgallo-romeinse stad in Gallia Belgica (Bavay)
Bagaudaebevolking van Gallië die in opstand kwam tegen Diocletianus
Bagawatkerkhof v.d.egyptische stad el-Charge
Bagohiperzische stadhouder van Juda (5e eeuw vC)
Bahr-Jûsufzijrivier van de Nijl (Tomis) die uitkomt in de Faijum
Baiaeromeinse badplaats bij Napels (Baia)
Balawatruïneheuvel van stad Imgur-Bel inN.Mosopotamië
Balbinusromeins keizer (238)
Balbus romeins cognomen van 3 belangrijke magistraten
Baleareseilandengroep voor de oostkust van Spanje
Balichzijrivier van de Eufraat
Baliusonsterfelijk paard van Achilles
Ballistastenenwerper
Balspelenspelen met allerlei soorten ballen
Banwijding van iemand of iets aan het heilige (OT)
Bantiaitalisch stadje op grens v.Apulia en Lucania (Santa Maria di Banzi)
Baptisteriumchristelijk doopbassin of doophuis
Barakrichter van Israël
Barbarenniet-Grieken; later mensen die geen Griek of Romein waren
Barbelo-gnosticignostici met een mythische vrouwenfiguur Barbelo
Barcagriekse stad in Cyrenaica (Libië)
Barcas bijnaam van de carthaagse veldheer Hamilcar
Barcinohavenstad in N.O.Spanje (Barcelona)
Bardesaneschristelijk auteur (ca. 200 nC)
Bariumhavenstad in Apulië (Bari)
Barjezusjoodse tovenaar en valse profeet (1e eeuw nC)
Bar-Kochbaleider joodse opstand tegen de Romeinen (132-135 nC)
Barnabaschristelijk schrijver van een brief en een evangelie
Barnabasvriend van Paulus
Barsabasjoodse familienaam
Bartholomeüsapostel
Bartimeüsblinde bedelaar, genezen door Jezus
Baruchauteur van Bijbelboek
Barygazastad in India
Basilicagroot rechthoekig openbaar gebouw;later christelijke kerk
Basilica Aemiliabasilica aan de noordkant van het Forum Romanum
Basilica Constantinibasilica aan de noordoostkant van het Forum Romanum
Basilica Juliabasilica aan de zuidkant van het Forum Romanum
Basilideseen der eeste gnostici (120-145 nC)
Basilinamoeder van keizer Iulianus Apostata (ca 330 nC)
Basilius van Ancyrabisschop en schrijver (4e eeuw n.C.)
Basilius van Caesareakerkvader (ca. 330-379)
Bassaebergdorpje in Arcadië
Bassuszie Aufidius en Caesius
Bastarnaegermaanse stam in Bessarabië
Bastetminder juiste weergave v.d.naam v.d.egyptische kattengodin Ubastet
Batavigermaanse stam in de Betuwe
Batavodurumhoofdstad van de Bataven ten noordoosten van Nijmegen
Bathsebamoeder van Salomo
Bathyclesionische architect en beeldhouwer (ca. 500 vC)
Batrachomyomachiaklein grieks epos (eerste helft 5e eeuw vC)
Battiadenacht koningen v.d. dynastie v.Cyrene (630-440)
Battusvier koningen van Cyrene
Bauboechtgenote van Dysaules
Baucisechtgenote v.d.phrygische boer Philemon
Bautomagister militum van keizer Gratianus (ca 375. nC)
Belstadsgod van Babylon
Beëlsamensemitische god, andere naam van Baal
Beëlzebubopperste der boze geesten
Belastingzie portorium, Publicani
Belgaekeltische stammen in N.Gallia
Belgicaromeinse provincie in N.Gallia
Belibnitwee bekende Babyloniërs
Belisariusveldheer van keizer Justinianus I (505 - 565 nC)
Bellerophonheld die voor zijn overmoed werd gestraft
Bellona oud-italische oorlogsgodin
Bellovacimachtigste stam in Gallia Belgica (Beauvais)
Belsazarlaatste koning van Babylon
Bema1. spreekgestoelte 2. verhoging in christelijke basilica
Bemaspreekgestoelte op de Agora in Athene
Benbenstenen fetisj v.Heliopolis
Bendisthracische godin
Benedictus Ibisschop van Rome (575-579)
Beneventumbelangrijke stad in Z.Italië (Benevento)
Benhadadaramese koningen
Beni-Hassanegyptisch dorp met 39 rotsgraven
Benjamin1. jongste zoon van Jakob 2. 1 v.d. 12 stammen van Israël
Bepakkinguitrusting van romeinse soldaten
Berenicekoninginnen en prinsessen van het hellenistische Egypte
Berenicestad op de westkust van de Cyrenaica in Libië
Berenicestad op de westkust van de Rode Zee in Egypte
Bergredetoespreek van Jezus
Bernikedochter van Herodes de Grote (1e eeuw nC)
Beroea in Macedoniëstad ten zuiden van Aegae (Verria)
Beroea in Syriëstad ten oosten v.Antiochë in Syrië (Aleppo)
Beroea in Thraciëstad ten noordwesten van Hadrianopolis (Stara Zagora)
Berossusbabylonische priester van Bel, geschiedschrijver (3e eeuw v.C.)
Bersebazuidelijkste vesting van Palestina
Beryllusbisschop van Bostra (ca. 240 nC)
Berytusromeinse kolonie in Libanon bij Sidon
Besegyptische demon
Bessus satraap v. Bactrië en Sogdiana (4e eeuw vC)
Bethlehemstad 9 km ten zuiden van Jeruzalem
Beth-Semesoude kanaänitische stad ten w. van Jeruzalem
Beth-Zuroude kanaänitische stad
Beycesultandorp uit bronstijd in zuid-westen van Klein-Azië
Biagriekse personificatie van het geweld
Bianorlegendarische stichter van de stad Mantua
Bianorgriekse epigrammendichter (1e eeuw nC)
Biaslegendarische koning van Argos
Biaseen der 7 wijzen (6e eeuw vC)
Bibaculusromeinse dichter (eerste helft 1e eeuw vC)up
Bibractehoofdstad van de Gallische stam der Haeduers
Bibulus romeins cognomen
Graf van Bibulus monument bij het Forum Romanum
Bijbelheilig boek, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament
Bijbelgriekshet speciale Grieks waarin de vertaling van het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament geschreven zijn
Bilalamavorst van Esnunna (20e eeuw vC)
Bildadvriend van Job (b)
Bileamvijandige profeet van Israël
Bilitisnaam v.e.gefingeerde griekse dichteres
Bingiumstad aan de Rijn (Bingen)
Biografiebeknopte karakterisering van een beroemd persoon
Bion van Abderawiskundige en wijsgeer (ca. 400 vC)
Bion van Borystheneswijsgeer (eerste helft van de 3e eeuw vC)
Bion van Phlossadichter v.bucolische poëzie (ca. 100 vC)
Bisschopzie episcopus
Bisschopslijstennaamlijsten v.d.bisschoppen van een bepaalde plaats
Bisutunplaats in Medië met reliëf van Darius I
Bit-Adini2 staten aan de Eufraat
Bit-Agusiarameese staat in Syrië
Bit-Amukkanichaldeese staatin Z.Babylon
Bit-Chumrinoordrijk Israël
Bit-Dakkurichaldeese staat aan de Eufraat
Bithyniastreek in het noordwesten van Klein-Azië
Bit-Jakin'Zeeland' bij de Perzische Golf
Bitonzoon v.e.Hera-priesteres in Argos, broer van Cleobis
Bitongriekse auteur van tractaat over geschut (ca.200 vC)
Bittermerenmeren ten oosten van de Nijldelta
Biturigestwee gallische stammen
Blariacumplaats aan de Maas (Blerick)
Bloedakkerstuk grond bij Jeruzalem,bestemd als begraafplaats voor vreemdelingen
Boanergesbijnaam van Zebedeus, Jakobus en Johannes
Boaz1. man die met Ruth trouwt 2. koperen tempelzuil v.d. tempel v.Salomo
Bocca della Verità'mond der waarheid, groot putdeksel
Bocchoris2e farao v.d.24e dynastie (720-715 vC)
Bocchustwee koningen van Mauretanië
Boëdromion3e maand van het Attische jaar
Boeaestad in het zuiden v.d Peloponnesus
Boeotiëbelangrijke streek in Midden-Griekenland
Boeotischhet griekse dialect van Boeotië; zie Grieks
Boetestraf in de oud-christelijke kerk
Boëthiusromeins filosoof en dichter (ca. 480-526)
Boethus1. wijsgeer v.d.Midden-stoa (2e eeuw vC)
2. peripatetisch wijsgeer (1e eeuw vC)
Boethushellenistisch beeldhouwer (2e eeuw vC)
Bogazköytegenwoordige naam van plaats waar Hattusas gevonden werd
Boiikeltische stam
Bogazköytegenwoordige naam van plaats waar Hattusas gevonden werd
Bona Dea beschermgodin v.d.velden
Bondgenotenoorlog 1. attische b.o. (357-355) 2. macedonische b.o. (220-217)
Bondgenotenoorlog romeinse b.o. (91-89)
Bonifatiuscomes Africae (ca. 400 nC)
Bonifatius Ibisschop van Rome (418-422)
Bonifatius IIbisschop van Rome (530-532)
Bonnanederzetting v.d Ubiërs aan de Rijn (Bonna)
Bononiastad in N.Gallieë (Boulogne-sur-Mer)
Bononiastad in N.Italië (Bologna)
Boog van de Argentariiboog bij het Forum Boarium in Rome
Boog van Augustusboog op het Forum Romanum
Boog van Constantijnboog bij het Colosseum
Boog van Dolabellaboog in de wal van Servius
Boog van Gallienusboog in de wal van Servius
Boog van Septimius Severusboog op het Forum Romanum
Boog van Tiberiusboog op het Forum Romanum
Boog van Titusboog op het Forum Romanum
Boreasgriekse naam v.d.noordenwind
Borghesische zwaardvechterberoemd werk v.d.griekse beeldhouwer Agasias
Borsippastad ten zuiden van Babel
Borysthenesgriekse naam voor de rivier de Dnjpr in Rusland
Boscorealeitaliaans dorp aan voet van Vesuvius
Bosporuszeestraten bij Constantinopel en de Krim
Bostraarabisch-romeinse stadin Syrië
Boudiccabritse koningin, opstandelinge tegen de Romeinen (ca. 60 nC)
Bousirisegyptische hoofdstad van de 9e gouw (Djedu)
Bovillaelatijns stadje
Bracara Augustastad in Hispania (Braga)
Brak (tell-)puinheuvel van stad in Mesopotamië
Branchidaepriestergeslacht in Didyma
Brandeumdoek waarin het lichaam v.e. heilige werd begraven
Brasidasveldheer der Spartanen in de pelop.oorlog (432-404)
Brauronstadje aan de oostkust van Attica
Breken v.h.broodjoods openingsceremonieel v.d.maaltijd
Brennustwee keltische vorsten
Briareos (Aegaeon)1 v.d. 3 Hecatonchiren (honderdarmige reuzen)
Briefliteratuurvorm
Brigantesstam in Midden-Engeland
Brigantinus lacuslatijnse naam voor de Bodensee, lett. meer van Brigantium
Brigantiumromeins-Keltische stad in N.Zwitserland (Bregenz)
Brigantiumstad in Hispania (La Coruñ)
Brigetioromeinse nederzetting in Hongarije
Brinnostamhoofd der Cananefaten
Briseïsdochter van Brises en slavin van Achilles
Britannicuszoon van keizer Claudius en Messalina (41 - 55 nC)
BritanniëEngeland, Wales
Britomartisoude kretenzische godin, geïdentificeerd met Artemis
Brixiaromeinse stad in N.Italië (Brescia)
Bructerigermaanse stam in N.Duitsland
Brundisiumhavenstad in Z.Italië (Brindisi)
Bruttiistam in Z.Italië
Lucius Iunius Brutusstichter der romeinse republiek (510 vC)
Marcus Iunius Brutuspoliticus en moordenaar v.Caesar
Decimus Iunius Brutus Albinuspoliticus en moordenaar v.Caesar
Bryaxisgrieks beeldhouwer (2e helft 4e eeuw vC)
Brygusatheens ceramiekfabrikant (5e eeuw vC)
Bubastisstad in de Nijldelta
Bucephalaslievelingspaard van Alexander de Grote
Buchisegyptische witte stier met zwarte kop
Bucinaromeins blaasinstrument
Bucolische poëzieherderspoëzie bezingt het leven en de liefde v.mensen op het land
Bucraniumdecoratief bouwelement van guirlandes en runderkoppen
Burcanaeiland in de Noordzee
Burdigalagallo-romeinse stad aan de Garonne in Z.W.Frankrijk (Bordeaux)
Burebistas koning v.d.Daciërs (1e eeuw nC)
Burgeroorlogen oorzaken van de romeinse burgeroorlogen
Burgundionesgermaans volk
Burnaburias10e en 20e koning v.Babylonië (laatste 14e eeuw vC)
Burnumstad in Dalmatië
Buthrotumstad op de westkust van Epirus (Vutrinto)
Butostad in de Nijldelta
Buxentumstad op de westkust van Zuid-Italië
Byblislegendarische dochter van Miletus, stichter van Milete
Byblosphenicische stad
Byrsaburcht van Carthago
Byzantiumgriekse stad aan Thracische Bosporus in Turkije (Istanbul)
AlijstB