Lijst van artikelen: C

BlijstD

Cabirenoosterse vegetatiegoden
Cacuszoon van Vulcanus
Cadmea(Καδμεία) burcht van de stad Thebe
Cadmuszoon v. phoenicische koning Agenor en stichter van Thebe
Caduceusherautstaf van Hermes
Caeciliavrouwelijke leden der gens Caecilia
Caecilius Statiusauteur van fabulae palliatae (1e helft 2e eeuw vC)
Caecilius van Caleacteretor en literair criticus v.joodse afkomst (1e eeuw vC)
Sextus Caecilius Africanusromeinse rechtgesgeleerde (2e eeuw nC)
Caelestinus Ibisschop van Rome (422-432)
Caeliusheuvel van Rome
Marcus Caelius Rufusaanzienlijk romeins ridder en aanhanger v.Catilina
Caemanigermaanse stam
CaereEtruskische stad ten noordwesten van Rome (Cerveteri)
Caerosistam der Germani Cisrhenani
Caesarberoemd politicus en schrijver v.De Bello Gallico (100-44 vC)
Caesarcognomen van de gens Iulia en later titel
Caesaraugustaromeinse stad aan de Ebro (Zaragossa)
Caesarea Philippistad in Palestina aan de bron van de Jordaan
Caesareahavenstad in Palestina
Caesareastad in Cappadocië (Kayseri)
Caesareastad in Mauretanië (Cherchel)
Caesarion spotnaam voor zoon van Cleopatra en Iulius Caesar (47-30 vC)
Caesarodunumstad in Galia (Tours)
Caesius Bassusdichter (1e eeuw nC)
Caius (Gaius)een v.d.meest gebruikte romeinse voornamen
Caiusbisschop van Rome (283-296)
Calabriastreek in de hak van Italië
Calaïseen van de Boreaden, zonen van Boreas
Calamisgrieks beeldhouwer (5e eeuw vC)
Calchasziener van de Grieken bij Troje
Calchedongriekse stad in Bithynië in Klein-Azië (Kadiköy)
Calcidiuschristelijk neo-platonicus (5e eeuw nC)
Caldariumwarmwaterbad in de romeinse thermen
CaledoniaBritannia ten noorden van de Firth of Forth (o.a. Schotland)
Calesitalische stad in Campanië (Clavi Risorta)
Caligasandaal van romeins soldaat
Caligularomeins keizer (37 - 41)
Cal(l)ixtus Ibisschop van Rome (217-222)
Calliasaanzienlijk en zeer gefortuneerd Athener (515-440)
Calliasaanzienlijk Atheens strateeg (ca. 400 vC)
Calliasgrieks dichter van de Oude Komedie (5e eeuw vC)
Callias van Syracusegrieks geschiedschrijver (4e eeuw vC)
Callicratesatheens bouwmeester (5e eeuw vC)
Callicratidas energiek spartaans admiraal (ca. 406 vC)
Callimachus v.Aphidnaatheens polemarch bij de slag bij Marathon (5e eeuw vC)
Callimachusgeleerde en dichter (ca. 310 -ca. 240 vC)
Callimachusgrieks beeldhouwer en schilder (5e eeuw vC)
Callinicusmonnik en auteur v.levensbeschrijving v.Hypatius (5e eeuw nC)
Callinusoudste ons bekende griekse dichter v.elegieën (eerste helft 7e eeuw vC)
Calliopemuze van de epische dichtkunst
CallipolisGriekse stad in Apulia
Callippusbelangrijkste griekse astronoom (370-300 vC)
Callisthenesgeschiedschrijver (ca. 370-327)
Callisto (kort)gezellin van Artemis, verleid door Zeus
Callistogezellin van Artemis, verleid door Zeus
Callistratusalexandrijns grammaticus (2e eeuw vC)
Callistratussofist (3e eeuw vC)
Callistratusatheens politicus (4e eeuw vC)
Cal(l)ixtus Ibisschop van Rome (217-222)
Calperots van Gibraltar
Calpurniadochter v.L. Calpurnius Piso Caesoninus en 3e vrouw v.Caesar
Calpurnius Flaccusretor (2e eeuw nC)
Titus Calpurnius Siculusdichter (1e eeuw nC)
Calpurniusromeinse plebejische gens
Calvariëzie Golgotha
Calvusromeins cognomen
Calydongriekse stad in Zuid-Aetolië
Calydonische jachtverhaal uit griekse mythologie
Calymnaeiland ten noorden van Cos
Calypsodochter van Atlas, tovenares, hield Odysseus 7 jaar vast
Camaracumgallo-romeinse stad in N.Frankrijk (Kamerijk-Cambrai)
Camarinagriekse stad op zuidkust van Sicilië
Cambodunumromeins stadje in Raetia
Cambysestwee koningen uit de perzische dynastie der Achaemeniden
Cameeedelsteen die uit lagen van verschillende kleur is gemaakt
Camenaeoud-italische bronnimfen, muzen
Camillavolskische prinses
Camillusberoemde romeinse held uit de 4e eeuw vC
Camirusgriekse stad op westkust van Rhodus
Campanialandstreek aan de west kust van Midden-Italië
Campus Martiusvlakke terrein naast de Tiber in Rome
Camulodunumbrits-romeinse stad ten noordoosten van Londen (Colchester)
Canabaeburgerlijk nederzetting bij een legioenskamp
Cananefatesgermaanse stam in Zuid-Holland
Candiduschristelijk schrijver (ca. 200 nC)
Cannaedorp in Apulië (Canne)
Cannelureverticale gootvormige groef in zuil
Canonideale getalsverhoudingen v.h.menselijk lichaam; lijst van ideale auteurs
Canonregel van het geloof
Canopusgod afgebeeld onder de gedaante van een kruik met het hoofd van Osiris
Canopushavenstad in de egyptische delta
Cantabribergvolk in Noord-Spanje
Canticumbijbelse liederen
Cantiumland der Celtische Cantii in Engeland (Kent)
CanusiumItalische stad in Apulië (Canosa di Puglia)
Capaneusdeelnemer aan de tocht van de Zeven tegen Thebe
Capenastad in Z.Etrurië
Capitoromeins cognomen
Capitool (oorsprong)burcht van Rome; zie ook Capitool (Plaatjes)
Capitoliumeen van de 7 hevels in Rome
Cappadocialandstreek in het midden van Turkije
Capreaeeiland voor de kust van Campanië (Capri)
Capsastad in N-Afrika
Capuastad in Campanië
Caracallaromeins keizer (211 - 217)
Caralesstad aan zuidkust van Sardinië (Cagliari)
Caratacuszoon v.Cunobellinus der Catuvellauni
Carausiusromeinse tegenkeizer in Britannië (286 - 293 nC)
Carboromeins cognomen
Gnaeus Papirius Carboromeins politicus (1e eeuw vC)
Carbonaria SilvaKolenbranderswoud in Belgica
Carcer Mamertinusstaatsgevangenis op het Forum Romanum
Cardamylestadje aan de zuidwestkust van de Peloponnesus
Carialandstreek in het zuidwesten van Klein-Azië
Carinusromeins keizer (283 - 284)
Carischinheemse taal van Carië
Carmenrituele formule,gebed of religieus lied
Carmen Arvaleoud romeins cultuslied van de fratres Arvales
Carmen Saliareoud romeins cultuslied van de Salii
Carmina Einsidlensiatwee latijnse bucolische gedichten
Carmina Priapea85 latijnse epigrammen ter ere van Priapus
Carneadesgriekse wijsgeer (214-129 vC)
Carnuntumromeinse stad in Oostenrijk
Carnutesgallische stam in Midden-Frnakrijk
Carpasiahavenstad op Cyprus
Carpathuseiland in het zuiden van de Aegeïsche zee
Carpocratesgnosticus (2e eeuw nC)
Carrhaelatijnse naam van de stad Haran in Mesopotamië
Carsiolinederzetting ten noordoosten van Rome (Carsoli)
Carsulaestadje in Umbria
Cartennastad in N-Afrika
Carthagophenicische stad in Tunseië
Carthago Novapunische en romeinse stad in O.Spanje (Cartagena)
Carusromeins keizer (282 - 283)
Carvilius romeinse plebejische gens
Carviumplaats in Over-Betuwe
Carvoplaats in het land der Bataven
Carystusgriekse stad op de zuidkust van Euboea (Karystos)
Casal Rotondorond graf aan de Via Appia
Casilinumitalische stad in het noorden van Campanië (Capua)
Casinumstad ten zuidoosten van Rome (Cassino)
Caspingiumplaats aan de Maas
Cassanderoudste zoon van Antipater van Macedonië
Cassandravoorspellende dochter van Priamus van Troje
Johannes Cassianuschristelijk auteur en monnik (360-435)
Cassiopeadochter van Cepheus, moeder van Andromeda
Cassiusromeinse plebejische gens
Cassius Dio Cocceianusgeschiedschrijver (ca. 155-235 nC)
Cassius Dionysiusgrieks vertaler (ca. 90 vC)
Lucius Cassius Heminageschiedschrijver (midden 2e eeuw vC)
G. Cassius Longinus een van de moordenaars van Julius Caesar
G. Cassius Longinus romeins rechtgsgeleerde (1e eeuw nC)
Cassius Longinusgriekse wijsgeer, filoloog en retoricaleraar (210-273 nC)
Cassius Iatrosophistaarts en schrijver (3e eeuw nC)
Avidius Cassiusromeinse generaal (2e eeuw nC)
Cassivellaunuskoning der Catuvellauni
Castaliaheilige bron in Delphi
Castellumversterkt garnizoen
Castoreen van de Dioscuren
Castranaam van steden in Germania (Passau, Regensburg)
Castraromeins legerkamp
Catacombenonderaardse uitbreidingen van openluchtbegraafplaatsen
Catacomben van Cal(l)ixtusonderaardse begraafplaats aan de Via Appia
Catacomben van Sebastinusonderaardse begraafplaats aan de Via Appia
Catalaunigallische stam (Chalons-sur-Marne)
Cataleptonzie Appendix Vergiliana
Çatal Hüyükneolithische nederzetting in Z.Turkije
Catanagriekse stad aan ooskust van Sicilië (Catania)
Cataractwaterval in de Nijl
Catechumenenmensen die in de christelijke leer werden onderricht
Catenabijbelcommentaar met reeksen passages uit vroegere commentaren
Cathedrachristelijke bisschopszetel
Catholicuseen geheel vormend; gezegd van de kerk
Lucius Sergius Catilinapoliticus ca.108-62 v.C.
Catoromeins cognomen on de gentes Hostilia, Porcia en Valeria
Marcus Porcius Cato politicus en censor 234-149 v.C.
Marcus Porcius Cato Uticensispoliticus 95-46 v.C.
Catualdaedelman van de Marcomanni (ca. 17 nC)
Catualiumplaats in Limburg (Heel)
Catullusberoemde dichter (1e eeuw vC)
Catuluszie Lutatius
Catuvolcusvorst van de Eburonen (1e eeuw vC)
Catuvellaunikeltische stam in Engeland
Caucasusbergketen tussen Zwarte en Kaspische Zee
Caudiumitalisch stadje in Samnium (Montesarchio)
Caunusstad in Carië
Cebesleerling van Philolaüs en Socrates (ca. 410 vC)
Cecropslegendarische 1e koning van Attica
Ceioniuszie Verus
Celaenaestad in Phrygië in Klein-Azië
Celsusromeins cognomen
Celsusplatonisch filosoof (ca. 180 nC)
Aulus Cornelius Celsusschrijver v.latijnse encyclopedie (1e eeuw nC)
Publius Iuventius Celsusromeins jurist (2e eeuw nC)
Celtaezie Kelten
Celtiberimengvolk van Iberiërs en Kelten in Spanje
Cenabumgallo-romeinse stad in Midden-Frankrijk (Orléans)
Cenobitismekloosterleven
Cenomanigallische stammen
Cenotaafgrafmonument voor doden wier lijk men niet kon vinden
Censorromeins ambtenaar voor het schatten v.d.belasting en het beoordelen van het gedrag
Censorenlijst met romeinse censoren
Censorinuslatijns grammaticus (3e eeuw nC)
Censusvijfjaarlijkse registratie der burgers en vermogensschatting
Centaur (kort)baarbaars volk van paardmensen
Centaurenbaarbaars volk van paardmensen
Centogedicht dat opgebouwd is uit verzen of versgedeelten v.vroegere bekende gedichten
Centumvirirechterlijk college in Rome
Centuriaindeling v.d.romeinse bevolking in honderdschappen
Centuriobelangrijkste officier in het romeinse leger
Centuripaestad op Sicilië
Ceoseen eiland van de Cycladen
Cephalleniagrieks eiland voor de kust van W.Griekenland (Kefallinia)
Cephaluszoon van Hermes
Cepheus1. zoon v.egyptische koning Belus 2. koning v.Tegea
Cephisodotus2 attische beeldhouwers (4e-3e eeuw vC)
Cephisus3 rivieren in Griekenland
Ceramicuspottenbakkerswijk
Cerberus (kort)hellehond
Cerberushellehond
Cercidas grieks politicus en dichter uit Megalopolis (290-220)
Cerdosyrisch gnosticus (2e eeuw nC)
Ceresoud-romeinse godin v.d.landbouw, Demeter
Cerialiaromeins feest ter ere van Ceres
Cerinthusgnosticus (100 nC)
Cestius Epulo volkstribuun en praetor (1e eeuw vC)
Gaius Cornelius Cethegus romeins senator, aanhanger van Catilina (1e eeuw vC)
Cetodochter van Pontus en Gaea, moeder van de Gorgonen
Ceuclumplaats aan de Maas (Cuijk)
Ceyx1. koning van Trachis 2. echtgenoot van Alcyoneup
Chabriasatheens veldheer (4e eeuw vC)
Chaburzijrivier van de Eufraat
Chaëmwesezoon van Ramses II, opperpriester
Chaeremon1. griekse tragediedichter (4e eeuw vC) 2. stoïcijns wijsgeer (1e eeuw nC)
Chaerephonbewonderaar van Socrates (5e eeuw cC)
Chaerestratusattische beeldhouwer (ca.300 vC)
Chaeroneagriekse stad in Boeotië (Cheronia)
Chafageruïnencomplex in Mesopotamië
Chagar-Bazarruïnenheuvel in Mesopotamië
Chalcedongriekse stad in Bithynië in Klein-Azië (Kadiköy)
Chalcidiceschiereiland in N.Griekenland
Chalcisstad op Euboea
ChaldeeënStam in Z.Mesopotamië. Zie Mesopotamië III; Nabopolassar.
Chalcotheekbewaarplaats van bronzen geschenken op de Acropolis
Chalybiërsvolk aan de zuidoostkust van de Zwarte Zee
Chamzoon van Noach
Chamaeleonperipatetisch wijsgeer (340-270)
Chamavigermaanse stam in Achterhoek
Chaoshet eerste dat ontstaan is: ongeordende oermaterie
Charadrariviertje in Attica
Chares'Aandiener' van Alexander de Grote
Charesatheens veldheer (4e eeuw vC)
Chares gnomicusgrieks moraliserend dichter (ca. 300 vC)
Chares van Lindusgrieks beeldhouwer (ca. 300 vC)
Charietto geweldig grote barbaar die zich in de 4e eeuw tegen de Galliërs verzette
Charillus een der eerste spartaanse koningen (9e eeuw vC)
Chariomerus vorst der Cherusci (1e eeuw nC)
Chariovalda aanvoerder van een corps bataafse ruiters in het leger v.Germanicus
Charisiusgrammaticus (4e eeuw nC)
Charitengodinnen van de bevalligheid (Gratië)
Charitonromanschrijver (1e of 2e eeuw nC)
Charmidesaanzienlijke Athener en oligarch (403 vC)
Charonveerman in de onderwereld
Charongrieks geschiedschrijver (5e eeuw vC)
Charondasgrieks wetgever in Catana (6e eeuw vC)
Charudesgermaans volk in Denemarken
Charybdiszeemonster in de straat van Messina
Chasachemegyptische koning uit de thinitische periode
Chasideeëngodsdienstige joodse partij
Chasuariigermaanse stam
Chattigermaanse stam in midden-Duitsland
Chaucigermaanse stam in midden-Duitsland
Chemnis1. andere naam voor Achmin, stad in Egypte 2. drijvend eiland
Chenti/Imentiuegyptische god v.d.necropool v.Abydus
Cheops2e farao v.d.4e dynastie, bouwer v.e.piramide (ca. 2650 vC)
Chephren3e farao v.d.4e dynastie, bouwer v.e.piramide (ca. 2590 vC)
Chepreregyptische god in de gedaante v.e.kever
Chersonesusschiereiland in N.Griekenland langs de Hellespont
Chersonesusschiereiland in Z.Rusland (Krim)
Chersonesusstad op de Chersonesus in Z.Rusland
Chersiphrongriekse bouwmeester van Cnossus (6e eeuw vC)
Cherubmythologisch joods wezen
Cheruscigermaanse stam in midden-Duitsland
ChianHyksos-koning v.d.15e egyptische dynastie
Chiliasmeleer over het duizendjarig rijk
Chilonbelangrijke spartaanse efoor ca.556/555 vC
Chimaeramonster met 3 koppen, blies vuur
Chinaland in Oost-Azië
Chionidesattisch komediedichter (5e eeuw vC)
Chirisophusspartaanse veldheer van Cyrus minor (403 vC)
Gaius Chirius Fortunatianustaalkundige (4e eeuw nC)
Chironde enige wijze Centaur
Chitongrieks kledingstuk van linnen
Chiusgrieks eiland voor de kust van Klein-Azië
Chlainawollen mantel
Chlamysschoudermantel
Chloëbijnaam van Demeter
Chnumegyptische vergoddelijkte ram
Chnumhotepnaam van gouwvorsten
Choerilus van Athenetragediedichter (6e-5e eeuw v.C.)
Choerilus van Iasusvleierig hofdichter v.Alexander de Grote
Choerilus van Samosepisch dichter (tweede helft van de 5e eeuw vC)
Choliambeiambische trimeter waarvan de laatste iambe door een trochaeus vervangen is
Chonsuegyptische maangod
Chorepiscopusbisschop van een landelijk district
Chorizontesgeleerden volgens wie Homerus alleen de Ilias heeft gedicht
Chosroës koning van de Parthen (106-129 nC)
Chremonideïsche oorlog oorlog tussen Antigonus v.Macedonië en Ptolemaeus II van Egypte (267-261)
Chremonidesatheens nationalistisch politicus uit de 3e eeuw vC
Chrestusgrieks beroemd leraar der welsprekendheid in Athene (2e eeuw nC)
Christenlid van Christelijke kerk
Christendomzie ook Godsdienst
Christus'gezalfde'; o.a.aanduiding van joodse koning
Chromatiusbisschop van Aquileia (4e eeuw nC)
Chronographicussamensteller van lijsten met gegevens o.a.kalender, consulslijst
Chrysaorzoon van Medusa
Chryseïsdochter van de Apollo-priester Chryses
Chrysippuszoon van Pelops
Chrysippus van Soligrieks wijsgeer (280-205 vC)
Chrysostomusgriekse bijnaam voor 2 redenaars
Chrysothemis(Χρυσόθεμις), dochter van Agamemnon en Clytaemnestra
Chtonische godenaardgoden
Chuburonderwereldrivier in babylonische mythologie
Chuera (tell)ruïnenheuvel in N.Mesopotamië
Chumbabamonsterachtige reus in Gilgames-eops
Cicerostaatsman, redenaar en schrijver (106-43 vC
Ciceroleden van de familie Tullius
Cilicialandstreek in het zuiden van Klein-Azië
Cilixlegendarische zoon van koning Agenor
Cimbrengermaans stam uit Jutland
CimmeriërsIraans-thracisch ruitervolk in Armenië
Cimonatheense staatsman en veldheer (ca. 510-450)
Cimon van Cleonaegrieks schilder (2e helft 6e eeuw vC)
Cimongrieks muntstempelsnijder in Syracuse (5e eeuw vC)
Cincinnatusoud-romeinse nationale held (5e eeuw)
Cinciusromeinse plebejsche gens
Lucius Cincius Alimentusgeschiedschrijver (3e eeuw vC)
Lucius Cincius Alimentusschrijver over politieke, rechts- en taalgeschiedenis (1e eeuw vC)
Cineas thessalische minster v.koning Pyrrhus v.Epirus (350-277)
Cingetorix politicus in de stam der Treveri (1e eeuw vC)
Lucius Cornelius Cinnapoliticus 1e eeuw v.C.
Gaius Helvius Cinnadichter (1e eeuw vC)
Cinyraslegendarische eerste koning van Cyprus
Cippusgrenspaal of zuil
Circetovenares die mannen van Odysseus in varkens veranderde
Circumcellionesopstandige, religieuze boeren
CircusU-vormige renbaan voor wagenrennen bij de Romeinen
Circus van Maxentiusrenbaan aan de Via Appia
Circus Maximusgrootste racebaan in Rome
Ciriswatervogel waarin Scylla veranderd werd
Cirrhahaven van Delphi
Cirtaphenicisch-romeinse stad in Numidië (Constantine)
Cistakorf of mandje
Cisterne 'Sette Sale'groot waterreservoir bij de Thermen van Trajanus in Rome
Cithaerongebergte in Griekenland
Citharagrieks snaarinstrument
Citiumhavenstad op de zuidkust van Cyprus (Larnaka)
CivilisIulius Civilius, bataafse opstandeling (20 nC - ca 70 nC)
Civitasromeinse burgerrecht
Clarusgriekse stad op de westkust van Klein-Azië
Classicusruiteraanvoerder der Treveri, steunde Civilis (ca.70 nC)
Claudia1e vrouw van keizer Augustus
Claudianusdichter (ca. 365-404 nC)
Claudiuseen v.d.aanzienlijkste patricische gentes
Claudiusromeins keizer (41 - 54)
Marcus Claudius Tacitusromeins keizer (275 - 276)
Claudius Aelianusschrijver uit Praeneste over retorica (175-235 n.C.)
Claudius Gothicusromeins keizer (268 - 270)
Claudius Ptolemaeusberoemde griekse wiskundige, astronoom en geograaf (100-170 nC)
Claudius Quadigariusromeinse geschiedschrijver (1e eeuw vC)
ClazomenaeIonische stad aan westkust van Klein-Azië
Cleanthesgrieks schilder (archaïsche tijd)
Cleanthesstoïsch grieks wijsgeer (330-323 vC)
Clearchusspartaans officier van Cyrus minor (403 vC)
Clearchus van Heracleatiran van Heraclea (391-352 vC)
Clearchus van Soliperipatetisch grieks wijsgeer (340-290 vC)
Cledoniusgrammaticus (5e eeuw nC)
Clemens Romanus4e bisschop van Rome (1e eeuw n.C.)
Clemens van Alexandriëchristelijk schrijver (ca. 150-ca.210)
Cleobis zoon van Hera-priesteres in Argos
Cleobulus van Lindustiran en schrijver, een v.d.7 wijzen (7e-6e eeuw vC)
Cleombrotusdrie belangrijke leden v.h.spartaanse koningshuis der Agiaden
Cleomedesgrieks sterrekundige (1e/2e eeuw nC)
Cleomenesdrie spartaanse koningen uit het huis der Agiaden
Cleonatheens politicus uit de eerste helft van de pelop.oorlog
Cleonaekleine griekse stad op de Peloponnesus
Cleonidesgrieks muziektheoreticus (2e eeuw nC)
Cleonymusspartaans commandant (304-na 275)
Cleonymusradicaal-democratisch politicus in Athene in de pelop.oorlog
Cleopatra vrouwelijke farao van Egypte (1e eeuw vC)
Cleopatraverschillende vorstinnen en prinsessen in het hellenistische Egypte
Cleophonatheense schilder van vazen (5e eeuw vC)
Cleophonatheens radicaal politicus uit de pelop.oorlog
Cleophradesatheens ceramiekfabrikant (5e eeuw vC)
Cleruchieattische vorm van militaire kolonisatie
Cliensromeins burger die sociaal afhankelijk was van een aanzienlijk burger
Cliomuze van de geschiedschrijving
Clisthenesatheens staatsman (ca.510 vC)
Clisthenesbelangrijkste lid van de dynastie der Orthagoriden in Sicyon (600-570)
Clitarchuseen van de z.g. Alexanderhistorici (4e eeuw vC)
Clitiasattische schilder (ca.570 vC)
Clitomachusgrieks wijsgeer v.d.Midden-Academie (187-110 vC)
Clitorgriekse stad in N.Arcadië
Clitus 2 officieren van Alexander de Grote
Clivus Capitolinusweg van het Forum naar het Capitool
Cloaca Maximariool onder Forum naar de Tiber
Cloacinagodin van de riolering
Clodiaberuchte vrouw in 1e eeuw v.C.
Clodiusberucht politicus in 1e eeuw v.C.
Clodius Macerlegioenscommandant in Africa (ca. 68 nC)
Clodius Septimius Albinusromeins tegenkeizer (195 - 197 nC)
Cloeliaromeins meisje uit patrische gens Cloelia (508 vC)
Clothoeen van de Schikgodinnen
Clusiumstad in Umbrië in Midden-Italië (Chiusi)
Clymenemoeder van Atlas, Prometheus en Epimetheus
Clytaemnestravrouw van Agamemnon, die zij ombracht
Cnidusgriekse stad in Carië in westelijk Klein-Azië
Cnidushavenstad op Cyprus
Cnossusgriekse stad in Kreta
Cocceius Nerva romeins jurist (1e eeuw nC.)
Cocles, Horatiuslegendarische romeinse held (6e eeuw vC)
Cocytusrivier in de griekse onderwereld
Codexromeins boek
Codexverzameling wetten
Codruslegendarische koning van Athene
Coelestinus Ibisschop van Rome (422-432)
Lucius Coelius Antipaterjurist, redenaar en historicus (eind 2e eeuw vC)
Coemeteriumbegraafplaats
Coeustitaan van de intelligentie en vader van Leto
Cognomenbijnaam, 3e naam van romeins burger
Cohorttroepeneenheid v.h.romeinse leger
Colchislandstreek aan de oostkust van de Zwarte Zee
Collatiastad in Latium
Collatinusromeins cognomen Tarquinius
Collyridianichristelijke sekte, vnl. uit vrouwen bestaande
Coloniavolksplanting
Colonia Agrippinensisromeinse stad op de linker oever van de Rijn (Keulen)
Colonia Traianaromeinse stad op linker oever van Rijn
Colonus2 demen in Attica
Colophongriekse stad op de westkust van Klein-Azië
Colossaestad in het zuidwesten van Phrygië in Klein-Azië
Colossenzen (brief)brief die Paulus schreef aan de inwoners van Colossae
Colosseumromeinse amphitheatrum Flavii
Colotesbeeldhouwer (5e eeuw vC)
Colotesepicuristisch grieks wijsgeer (ca.300 vC)
Columbariumnis waarin de urnen v.d.doden werden bijgezet
Columbarium van Pomponius Hylasdodennis aan de Via Latina
Columellaschrijver v.boek over landbouw (1e eeuw nC)
Comananaam van 2 steden in het oosten van Klein-Azië
Comeshoge romeinse ambtenaar in de keizertijd
Comitiavolksvergaderingen in Rome
Comitiumdeel van het Forum voor volksvergaderingen
Commagenelandstreek in het oosten van Klein-Azië
Commendatio animaeliturgische handeling waarbij de ziel van een stervende aan God wordt aanbevolen
Commentariinotities, ambtelijke rapporten
Commerciumrecht om handel te drijven
Commiusleider v.d. Atrebates
Commodianuschristelijk latijns dichter (3e eeuw nC (?))
Commodusromeins keizer (180 - 192)
Compitaliaromeins winter-feest ter ere van de Lares
Compluviumgat in het dak van het atrium
Comumgallo-romeinse stad in N.Italië
Conciliumvergadering
Concordiaromeinse personificatie van de eendracht tussen de maatschappelijke standen
Condate Redonumstad in Bretagne (Rennes)
Condrusistam van de Germani Cisrhenani
Confessorbelijder: martelaren wezen woord 'martelaar' af
Confluentesromeinse nederzetting aan de monding van de Moezel (Koblenz)
Cononcommandant v.d.atheense vloot (407-405)
Conon van Samosgrieks wis- en sterrekundige (3e eeuw vC)
Conongrieks mythograaf (1e eeuw vC)
Conscripti, patressenatoren in vergadering
Consentiuslatijnse grammaticus (5e eeuw nC)
Consolatiotroostgeschrift
Consolatio ad Liviamlatijns troostgedicht, gericht aan Livia (9 vC)
Constans Iromeins keizer (337 - 350)
Constans IIromeins keizer (410)
Constantia romeins keizerin, dochter v.Constantius I Chlorus (gest.327)
Constantinopelgrieks-romeinse stad aan de Bosporus (Istanbul)
Constantina dochter v.Constantijn I (4e eeuw nC)
Constantinus Iromeins keizer (Constantijn) romeins keizer (306 - 337)
Constantinus IIromeins keizer (337 - 340)
Constantinus IIIromeins tegenkeizer (407 - 411)
Constantius Chlorusromeins keizer (305 - 306)
Constantius IIromeins keizer (337 - 361)
Constantius IIIromeins keizer (421)
Constitutioneswetgevende verordeningen v.d.romeinse keizers
Constitutiones apostolicaeverzameling van kerkelijke verordeningen
Consulhoogste civiele en militaire magistraat in de romeinse republiek
Consularisromeinse oud-consul
Consulslijst van romeinse consuls
Consus oud-romeinse god v.h.graan
Contioromeinse volksvergadering zonder stemming
Contorniatenbronzen penningen
Copatitel van een latijnse elegisch gedicht
Copaïsmeer in Boeotië
Coralatijnse stad ten zuiden van Rome (Cori)
Coraxredenaar (eerste helft van de 5e eeuw vC.)
Corbuloromeins veldheer uit het midden v.d.1e eeu nC
Corcyraeiland voor de kust van Epirus (Corfu)
Cordubaromeinse stad in Spanje (Córdoba)
CorfiniumItalisch stadje ten oosten van Rome (Corfinio)
Corinnagriekse lyrische dichteres
Corinthestad in het noordoosten van de Peloponnesus
Corinthiërs (brieven)brieven die Paulus schreef aan de inwoners van Corinthe
Corinthisch kapiteelversiering van zuil
Coriolanuslegendarische romeinse held uit 5e eeuw vC
Coriolilatijnse stad
Coriovallumromeinse nederzetting in Z.Limburg (Heerlen)
Cornelianaam van beroemde vrouwen uit de republikeinse tijd
Cornelius 1. een v.d.belangrijkste romeinse patricische gentes
2. C. Severus romeinse epische dichter
3. C. Labeo aanhanger van oude romeinse godsdienst
Corneliusbisschop van Rome (251-253)
Lucius Cornelius Scipio Asiaticusbroer van Africanus maior, consul 190 v.C.
Lucius Cornelius Scipio zoon van vorige, consul 259 v.C.
Lucius Cornelius Scipio2e zoon van Africanus Maior, praetor 174 v.C.
Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Numantinusgeneraal in 2e eeuw v.C.
Publius Cornelius Scipio Africanus maior beroemd veldheer 235-183 v.C.
Publius Cornelius Scipio Nasica Corculumpoliticus en generaal 2e eeuw v.C.
Publius Cornelius Scipio Nasica zoon van Calvus, consul 191 v.C.
Publius Cornelius Scipio broer van vorige, consul 218 v.C.
Publius Cornelius Scipiozoon van Africanus maior, augur 180 v.C.
Lucius Cornelius Sisennaromeins geschiedschrijver (118-67 vC)
Cornelius Galluspoliticus en dichter (70-26 vC)
Cornificius romeinse plebejische gens
Cornuromeins blaasinstrument
L. Annaeus Cornutusstoïcijns filosoof en auteur (1e eeuw nC)
Corpus Iuris Civiliswetgeving van Justinianus I
Corsicaeiland ten westen van Italië
Cortonaetruskisch-romeinse stad in Midden-Italië
Corybantenvegatatiedemonen, volgelingen van Cybele
Coseiland voor de zuidwestkust van Klein-Azië
Cosaversterkt stadje in Midden-Italië
Cosmas en Damianusmartelaars (ca. 300 nC)
Cossusromeins cognomen in de gens Cornelia
Cothurngriekse laars van zacht leer
Cottaromeins cognomen in de gens Aurelia
Crantorwijsgeer van de Oude Academie (335-275 vC)
Crassus beroemde familienaam in de republikeinse tijd
Lucius Licinius Crassus romeins staatsman en beroemd redenaar (140-91)
Marcus Licinius Crassus Dives romeins staatsman en lid v.h.1e driemanschap (115-53)
Publius Licinius Crassusjongste van de beide zonen van drieman Crassus
Craterustwee Macedonische hoge officieren
Crates van Atheneattische komediedichter (midden v.d.5e eeuw vC.)
Crates van Mallusfiloloog en grammaticus (2e eeuw v.C.)
Crates van Tarsuswijsgeer v.d.Midden-Academie (2e eeuw v.C.)
Crates van Thebecynisch wijsgeer (ca. 365-285)
Crates van Thriawijsgeer v.d.Oude Academie (3e eeuw v.C.)
Cratinusattische komediedichter (490- ca.421)
Cratippusgeschiedschrijver (5e eeuw v.C.)
Cratylusgrieks wijsgeer (5e eeuw v.C.)
Cremonanoorditalische stad aan de rivier de Po
Cremutius Cordussenator en geschiedschrijver (1e eeuw nC)
Creon1. koning van Corinthe 2. broer van Oedipus' moeder Iocaste
Creophylusepische dichter (7e eeuw vC)
Cresilaskretenzisch beeldhouwer (5e eeuw vC)
Creusa1. dochter v.d. atheense koning Erechtheus
2. dochter v.Priamus, vrouw v.Aeneas
3. dochter v.Creon v.Corinthe
Crinagorasgriekse epigrammendichter (1e eeuw vC)
Crispuszoon van romeins keizer Constantijn de Grote (307 - 326)
Critiaseen van de Dertig tirannen te Athene
Critiusatheense beeldhouwer en bronsgieter (5e eeuw vC)
Critovriend van Socrates (5e eeuw vC)
Critolaüs strateeg v.d.Achaeïsche Bond (146 vC)
Critolaüsperipatetisch filosoof (1e helft 2e eeuw vC)
Criustitaan, vader van Pallas en Perses
Arsinoë/Crocodilopolisstad in Egypte
Croesuslaatste koning van het koninkrijk Lydië
Cronus (kort)jongste titaan, vader van Zeus, Poseidon etc.
Cronusjongste titaan, vader van Zeus, Poseidon etc.
Crotongriekse stad in Z.Italië (Crotone)
Cryptoporticuszuilengalerij waarvan de ruimten tussen de zuilen gedeeltelijk dichtgemetseld zijn
Ctesiasarts en schrijver over Indië (405-? vC)
Ctesibiusknap werktuigbouwkundige (3e eeuw vC)
Ctesiphonstad op de linkerover van de Tigris in Irak
Cubiculumromeinse slaapkamer; zie ook Huis
Cucinaromeinse keuken; zie ook Huis
Cugernigermaanse stam aan de Nederrijn
Culextitel van een latijnse elegisch gedicht
Cumaegriekse kolonie aan de westkust van Midden-Italië (Cume)
Cunaxadorp op de oostelijke oever van de Eufraat bij Babylon
Cunobellinuskoning v.d.keltische stam der Catuvellauni (1e helft 1e eeuw nC)
Cupidoromeins equivalent van de griekse god Eros
Curasharnas van de romeinse soldaat
Curetenvegetatiedemonen en dienaren van Rhea
Curiagroep van gentes; vergaderruimte; zie Politiek in Koningstijd
Curiavergaderplaats van de Romeinse senaat
Curiastadje in Zwitserland (Chur)
Curiatii bekende drieling uit Alba Longa, tegenstanders v.d.romeinse Horatii
Curitesinwoners van Rome
Curiumstad aan zuidkust van Cyprus
Curius romeinse plebejische gens o.a. Manius Curius Dentatus
Cursus honorumwettelijk geregelde volgorde van romeinse ambten
Cursus publicusromeinse staatspost
Curtius Lacusvijvertje op het Forum Romanum in Rome
Curtius Rufusschrijver v.e.Historia Alexandri Magni (1e eeuw nC)
Curulischhoogste staatsambten heetten curulisch
Cyathusschepnap met lange steel
Cyaxareskoning van het rijk der Meden (ca. 625-585)
Cybelekleinaziatische natuurgodin
Cycladenaantal eiland in de Aegeïsche Zee
Cyclopengigantische een-ogige reuzen (o.a. Polyphemus)
Cycnus1. zoon van Poseidon
2. zoon v.Ares, rover
3. koning v.Ligurië, vriend van Phaëton
Cydippegeliefde van Acontius
Cydoniastad in het noordwesten van Creta
Cyllene1. gebergte in Arcadië 2. havenstad op de Peloponnesus
Cylonatheense edelman uit de 7e eeuw vC. en tiran van Megara (636-590)
Cymebelangrijkste havenstad van de Aeolis
Cyniciaanhangers van de cynische wijsbegeerte (5e eeuw vC-6e eeuw nC)
Cynopolissteden in Egypte
Cynosargesaan Heracles gewijd gymnasium in Athene
Cynoscephalaebergrug in Thessalië (Karadag)
Cynthiabijnaam van Artemis
Cynthusheuvel op Delus
Cynurialandschap in Griekenland
Cyprianusbisschop en auteur 3e eeuw nC)
Cyprianuschristelijk dichter (5e eeuw nC)
CypriaTitel van Grieks Epos. Zie Kupria.
Cyprusgrieks eiland voor de kust van Syrië
Cypselusbekende tiran van Corinthe (7e eeuw)
Cyrenaicakuststreek van Libië
Cyrenaicifilosofische school (5e eeuw vC-3e eeuw vC)
Cyrenegriekse stad op de noordkust van Afrika
Cyrillonassyrisch christelijk dichter (4e eeuw nC)
Cyrillus van Alexandriëvroegchristelijke schrijver en patriarch van Alexandrië (gest. 444 nC)
Cyrillus van Jeruzalemvroegchristelijke schrijver (ca. 313-387 nC)
CyrrhusGriekse stad in Syrië
Cyrus Ikoning van de Perzen van ca. 640 tot ca. 600 vC
Cyrus IIkoning van de Perzen (559-530)
Cyrus minorsatraap van Lydië begon een opstand tegen zijn broer Artaxerxes
Cytheraeiland ten zuiden van de Peloponnesus
Cythnuseiland behorend tot de Cycladen in de Aegeïsche Zee
Cyzicusgriekse stad in Mysië in Klein-Azië
BlijstD