Callinicus

Callinicus (Καλλίνικος), monnik, leerling van Hypatius, de in 446 nC gestorven abt van Rufinianae bij Chalcedon. De levensbeschrijving die hij van zijn leraar geschreven heeft is kerk- en cultuurhistorisch waardevol (Nestorius, Hunnen-invallen, diptychen). Er is een sterke invloed van de Vita Antonii te bespeuren. Naderhand heeft een anonymus zijn werk van een inleiding voorzien en uitgegeven.


Lit. Callinici de Vita S. Hypatii liber (Leipzig 1895). H. Mertel, Die biographische Form der griechischen Heiligenlegenden (München 1924). H. Priessnig, Die biographische Form der griechischen Heiligenlegenden in ihrer geschichtlichen Entwicklung (Mümmerstadt 1924). A. J. Festugière, Les moines d'Orient 2 (Paris 1961; vertaling en kommentaar; aantekeningen van R. Janin). [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen