Candidus

Candidus, christelijk schrijver (ca. 200) wiens werken verloren zijn, vgl. Eusebius, Historia ecclesiastica 5,27. Hij schreef waarschijnlijk tegen de gnostici. [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen