Carpocrates

Carpocrates (Καρποκρατής) was volgens sommigen een gnosticus uit de 2e eeuw, waarschijnlijk uit Alexandrië. Hij schijnt onder sterke invloed van Plato gestaan te hebben (vgl. Irenaeus, Adversus haereses 1,25) en verdedigde de leer dat er van nature niets kwaads bestaat. Van de geschriften van zijn aanhangers, de Carpocratiani (tot in de 4e eeuw), is behalve fragmenten van die van Epiphanes niets bewaard gebleven. Het bestaan van C. wordt dikwijls betwijfeld.


Lit. Teksten: Hippolytus, Refutatio 7, 32; Eusebius, Historia ecclesiastica 4, 7, 9. - A. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des Urchristentums (Leipzig 1884) 397-408. [Bartelink]


Lijst van van Namen