Cerdo

Cerdo (Κέρδων), syrisch gnosticus. Hij onderrichtte in Rome ca. 140 nC en was leraar van Marcion. Volgens C. moest de Schepper-God van het OT onderscheiden worden van de God van het NT, Vader van Jezus Christus. Alleen de ziel zou deelhebben aan de verrijzenis. De voornaamste bronnen zijn: Irenaeus, Haereses 1,27 en 3,4; Tertullianus, Adversus Marcionem 1,2; Hippolytus, Philosophumena 7 ,37.


Lit. G. Bareille (DTC 2, 2138). A. von Harnack, Marcion² (Leipzig 1924). [Bartelink]


Lijst van Namen