Cerinthus

Cerinthus (Κέρινθος), gnosticus uit ca. 100 nC. Volgens C. zou de wereld niet door de transcendente hoogste god geschapen zijn, maar door een demiurg of door engelen. Over Jezus van Nazareth zou bij zijn doop de 'Christus', een goddelijke macht, gekomen zijn, die hem weer verliet voor zijn kruisdood (vgl. Irenaeus, Adversus haereses 1,21 en 25). Volgens Irenaeus (o.l. 3,11,1) schreef de evangelist Johannes zijn evangelie om Cerinthus te weerleggen. De sekte van de Alogi daarentegen meende dat Cerinthus het Johannes-evangelie en de Apocalyps geschreven had.


Lit. G. Bardy, Cérinthe (RB 30, 1921, 344-373). A. Bludau, Die ersten Gegner der Johannesschriften (Freiburg 1925). [Bartelink]


Lijst van Namen