Chasideeën

Chasideeën (hebreews ḥăsidīm = vromen), naam van een godsdienstige partij onder de joden ten tijde van Judas (1M 2,42; 7,13; 2M 14,6). Zij hebben Judas gesteund in zijn strijd tegen Antiochus IV Epiphanes, maar bleven onafhankelijk, daar zij geen politieke macht nastreefden. Men beschouwt hen als voorlopers der essenen, die evenals zij de wet van Mozes streng wilden handhaven. [Beek]


Afkortingen   Lijst van Namen