Chromatius

Chromatius van Aquileia volgde ca. 388 Valerianus als bisschop op. Als geleerde met vele contacten poogde hij bij de Origenistenstrijd tussen Hieronymus en Rufinus te bemiddelen. Zijn tussenkomst bij keizer Honorius ten behoeve van Johannes Chrysostomus had geen succes. 18 homilieën op Mattheüs zijn bewaard gebleven (MPL 20, 323-368).


Lit. Bardenhewer 3, 548v. [Bartelink]


Lijst van Namen