Cosmas en Damianus

Van hun leven is niets met zekerheid bekend. De legende verhaalt dat zij, tweelingbroers, als arts werkzaam waren zonder beloning te vragen (vandaar hun benaming ἀνάργυροι). Zij zouden in 303 onthoofd zijn. Hun martyrium, dat in verschillende versies bestaat, heeft weinig historische waarde. Reeds in de 5e eeuw werden ze veel vereerd. Paus Felix IV (526-530) verbouwde de Romulustempel bij het Forum tot een aan hen gewijde kerk. C. en Damianus zijn de patroons van de artsen en apothekers.


Lit. ASS nov. 2, deel 2, 1931, 528vv. L. Deubner, Kosmas und Damian. Texte und Einleitung (Leipzig/Berlin 1907). [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen