Canticum

Canticum (lat. gezang, lied), liturgische benaming voor bijbelse liederen, die niet in het psalterium staan maar wel een zekere overeenkomst met de Ps vertonen. De aanwezigheid van c.a is vanaf de 4/5e eeuw in de griekse en latijnse liturgie aanwijsbaar, maar het gebruik is zeker ouder. Enige ervan, zoals Ex 15 en Dt 32, waren waarschijnlijk reeds in de joodse eredienst in gebruik. Het aantal c.a varieert in de diverse kerken; het grootste aantal bezit de mozarabische liturgie.


Lit. F. Cabrol (DACL 2/2, 1975-1999). [Bouwman]


Afkortingen Lijst van Namen