Catena

Catena (σειρά: kettingcommentaar), bijbelcommentaar, waarbij de achtereenvolgende verzen van de H. Schrift door reeksen passages uit vroegere commentaren worden verklaard. Deze sedert de 5e eeuw voorkomende c.n zijn karakteristiek voor achteruitgang en epigonisme. Ook werd met c. wel een serie teksten van verschillende schrijvers aangeduid, die alle op één thema betrekking hebben. In de c.n zijn soms gedeelten van verloren gegane werken bewaard gebleven. Ze kunnen dan ook soms een belangrijke steun zijn ter reconstructie (psalmcommentaren van Eusebius van Caesarea, Lucas-homilieën van Titus van Bostra, geschriften van Irenaeus, Origenes, Didymus de Blinde, Ammonius van Alexandrië).


Lit. R. Devreesse (DES 1, 1083-1233). H. Lietzmann, Catenen (Freiburg 1897). M. Faulhaber, Die Propheten-Katenen (ib. 1899). Id., Hoheslied-, Proverbien- und Prediger-Katenen (Würzburg 1902). K. Staab, Paulus-Kommentare aus der griechischen Kirche (Münster 1933). J. J. Reuss, Matthäus-, Markus- und Johannes-Katenen (NTliche Abh. 18, 4-5; Münster 1941). Id., Matthäus-Kommentare aus der griechischen Kirche aus Katenen-Handschriften gesammelt (Berlin 1957). [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen