Cherub

tekeningCherub, een mythologisch wezen, waarvan de voorstelling door de Israëlieten in hun cultus en decoratie werd overgenomen. De gestalte der c.s zoals het OT zich die voorstelde kan overeenstemmen met de afbeelding in ivoor-snijwerk die in Megiddo is gevonden; een gevleugelde leeuw met menselijk gelaat, waarop de troon rust. Ook in het OT wordt gesproken van vleugels (1Kg 6, 24. 27 enz.) en de beschrijving in Ez 28,14 doet een menselijk gezicht vermoeden, terwijl Ez 41,18v mededeling doet over het dubbele aangezicht: van een mens en van een leeuw.

De c.s behoren tot de omgeving van Jahwe. Hij troont op de c.s (Ps 80,2 enz.); Hij rijdt op een c. (18,11). Vandaar ook hun afbeelding in het heilige der heiligen (1Kg 6,23-28) en op de ark (Ex 25,1822). Voorts waren ze als reliëf aangebracht op de muur van de tempel en op de sluitplaten van de onderstellen (1Kg 7 ,29).

In de verhalende literatuur komen de c.s slechts voor in Gn 3,24 als bewakers van de boom des Ievens bij de ingang van de hof van Eden. [Beek]


Afkortingen   Lijst van Namen