Chronographicus van 354

Chronographicus van 354, naam die Mommsen gegeven heeft aan de samensteller van een belangrijk historisch document uit het midden van de 4e eeuw, bestemd voor christelijk gebruik. De tekst kan uit verschillende fragmentarische mss. praktisch geheel worden gereconstrueerd en is misschien van Dionysius Philocalus. De bestanddelen zijn: 1. Een kalender van romeinse feesten. 2. Een consulslijst (van 245 vC tot 354 nC). 3. Tabel van data van het paasfeest (312-354). 4. Tabel van de stadsprefecten van Rome (254-354). 5. Depositio episcoporum, lijst van de overlijdensdata van de pausen van 255-352. 6. Romeins martyrologium. 7. z.g. Liberiaanse Catalogus, lijst van de pausen tot Liberius (352). De eerste helft (tot 230) schijnt afhankelijk te zijn van gegevens in de Kroniek van Hippolytus. 8. Kroniek, afhankelijk van de Kroniek van Hippolytus. 9. Overzicht van de romeinse historie tot de dood van keizer Licinius (325). 10. Overzicht van de 14 regiones van Rome.


Lit. Leclercq (DAL 9, 527-30). Bardenhewer 3. Th. Mommsen, Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi 9, 1 (1892), 13-196. C. Nordenfalk, Der Kalender vom Jahre 354 und die lateinische Buchmalerei des 4. Jh. (Göteborg 1936). H. Stem, Le Calendrier de 354. Étude sur son texte et sur ses illustrations (Paris 1953). [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen