Collyridiani

Collyridiani (Κολλυριδιανοί), sekte uit de 4e eeuw (vgl. Epiphanius, Haereses 79). Deze sekte zou in Thracië ontstaan zijn. De leden waren hoofdzakelijk vrouwen. De naam is ontleend aan de collyrides (koeken) die de C. aan Maria offerden, waarschijnlijk onder invloed van de gewoonte, koeken aan de godin Ceres te offeren (vgl. Jr 44,19).


Lit. G. Bareille (DTC 3, 369v). F. J. Dölger, Antike und Christentum 1 (Münster 1929) 107-142. [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen