Lijst van artikelen: F

ElijstG

Fabelvertelling met een zedeles
Fabianusbisschop van Rome (236-250)
Fabiuseen v.d.oudste en aanzienlijkste romeinse patricische gentes
Q. Fabius Maximus Verrucosus Cunctatorrom.generaal en tegenstander v.Hannibal
Fabius Pictoreerste romeinse geschiedschrijver (ca. 254 vC- ?)
Fabriciusromeinse plejeische gens
Fabulaverhaal, fabel, toneelstuk
Faesulaeetruskische stad ten noorden van Florence (Fiesole)
Faijumoase in Egypte
Falanxeen in slagorde opgesteld leger
Faleriiitalische stad 50 km ten noorden van Rome
Falernus agergebied in Campanië bij Napels
Falisciitalische stam wonend bij de Tiber
Famaromeinse personificatie van het gerucht
Fanniusgeschiedschrijver en redenaar (2e helft 2e eeuw vC)
Faraokoningstitel van Egyptische koning
Farizeeënjoodse sekte
Farnesische stiergroot beeldhouwwerk met bestraffing van Dirce
Farsprovincie in zuid-west Iran, Persis
Fascespijlenbundel en bijl (ambtsteken van de romeinse lictor)
Fastidagen waarop rechtspraak en houden v.volksvergaderingen mochten; ambtelijke kalender
Fatumlotsbestemming, noodlot
Faunaromeinse vegetatiegodin
Faunusromeinse vegetatiegod
Fausta romeinse keizerin (ca.295-326)
Faustina 1. 'maior', vrouw v.romeinse keizer Antoninus Pius
2. 'minor', vrouw v.romeinse Marcus Aurelius
Faustina 2e vrouw van Constantius Chlorus (360-361 nC)
Faustulusherder die Romulus en Remus vond
Faustus1. aanhanger van christelijke sekte (4e eeuw nC)
2. kerkelijk schrijver (408-490)
Favonius Eulogiusleraar welsprekendheid in Carthago (ca. 400 nC)
Favorinusberoemd redenaar (80-150 nC)
Fecherije (Tell)puinheuvel bij Chabur in N.Mesopotamië
FectioRomeins castellum aan de Rijn (Vechten)
Feestdagen, romeinselijst
Felicitasromeinse personificatie van het succes
Felixromeins landvoogd van Judea (52-59 nC)
Felix Ibisschop van Rome (269-274)
Felix van Nolabelijder (ca 250 nC)
Felix IIIbisschop van Rome (483-492)
Felix IVbisschop van Rome (526-530)
Felsinalatijnse vorm van Velzna, Etuskische naam van Bononia
Fenestellageschiedschrijver (1e eeuw nC)
Fenikswondervogel
Feralialaatste dag van het romeinse feest van de Parentalia
Feriaegodsdienstige feestdagen in Rome
Feriae Latinaebondsfeest v.d.steden van Latium
Feroniaouditalische godin
Porcius Festus romeins landvoogd van Judea (60-62 nC)
Sextus Pompeius Festusepitomator v.De verborum significatu v.Verrius Flaccus (einde 2e eeuw nC)
Fetialescollege van 20 romeinse priesters
Fibulagrote hechtspeld voor kledingstukken
Fideicommissumlaatste wilsbeschikking om een legaat uit te keren
Fidenaelatijnse stad 9 km ten noorden van Rome
Fidesromeinse personificatie v.d.trouw
Nigidius Figulus romeins politicus en geleerde (1e eeuw vC)
Filistijnenstam op de zuidkust van Palestina
Filocalusberoemd christelijk calligraaf (4e eeuw nC)
Fimbriaromeins cognomen
Firmicus Maternusretor (4e eeuw nC)
Firmilianusbisschop van Caearea (3e eeuw nC)
Firuzabadstad in de provincie Fars in Iran
Fiscusmilitaire kas v.d.veldheer; later die van de keizer
FishbourneRomeinse villa in Z.Engeland
Flaccusromeins cognomen
Flacillavrouw de romeinse keizer Theodosius de Grote
Flamenromeinse priester vam een afzonderlijke godheid
T. Quinctius Flamininusromeinse veldheer en politicus (228-174)
Flaminiusromeinse plebejische gens
Flavia Domitillavrouw v.Vespasianus (gest.ca.68 nC)
Flavii keizerlijke familie van Vespasianus en diens kinderen
Flaviusromeinse plebejische gens
Flavius Aetiusromeins generaal (390 - 454)
Flavius Josephusjoodse geschiedschrijver (1e eeuw n.C.)
Flavius Petronius Maximus romeins keizer (455)
Flavius Philostratus IIschrijver van biografieën (ca. 165 - ca. 250)
Flavius Rufinushoge functionaris van keizer Theodosius I (388-395)
Flavius Victor romeins keizer (384-388)
Flevo lacusmeer in Nederland
Floraoud-italische godin v.d.bloei
Florentiaitalische stad (Firenze = Florence)
Florianusromeins keizer (276)
Florusgeschiedschrijver en dichter (2e helft 1e eeuw nC)
Follisbeurs met kleine koperen munten
Fonteiusromeinse plebejische gens
Forma urbis Romaestenen plattegrond van Rome
Formiaestad v.d. Aurunci in Latium
Fornixeerste triomfboog op het Forum Romanum
Fortunaitalische personificatie v.d.wisselvalligheidup
Fortunatae Insulaeeilanden voor de westkust van Afrika
Atilius Fortunatianustaalkundige (ca. 300 nC)
Gaius Chirius Fortunatianustaalkundige (4e eeuw nC)
Forummarkt v.e.romeinse stad
Forum Appiihandelsplaats aan de Via Appia
Forum Boarium'koeienmarkt' v.Rome
Forum Hadrianihet huidige Voorburg
Forum Holitorium'groentenmarkt' v.Rome
Forum Iuliihavenstad op de kust v. Zuid-Frankrijk (Fréjus)
Forum Iuliummarkt in Rome, gebouwd door Caesar
Forum van Augustusmarkt in Rome, gebouwd door keizer Augustus
Forum van Nervamarkt in Rome, gebouwd door keizer Nerva
Forum Romanummarkt van Rome
Forum van Trajanusmarktcomplex in Rome, gebouwd door Trajanus
Fossa Corbuloniskanaal bij Voorburg
Fossoresgravers van gangen en galerijen in catacomben
Fragmenta iuris Vaticanaverzameling excerpten uit de romeinse juridische wetgeving (4e eeuw nC)
Fragmentum Muratorianumoudste lijst van christelijk geïnspireerde geschriften
François-kraterberoemde mengvaas van Clitias
Frankengermaans volk dat in 3e eeuw n.C. Frankrijk binnenviel
Fratres Arvalesoud romeins priestercollege
Fregellaeromeinse stad in Midden-Italië
Friesband tussen architraaf en kroonlijst, versierd met reliëfwerk
Frigidariumkoudwaterbad in de romeinse thermen
Frisiigermaanse stam aan de Noordzeekust (Friezen)
Frontinusofficier, magistraat en auteur (ca. 35-103)
Frontoredenaar, advocaat en leraar in de welsprekendheid (ca. 100-ca. 166)
Frontondriehoekig bovenstuk van een tempel
Fructuosusbisschop van Tarragona, martelaar (3e eeuw nC)
Fucinus lacusmeer 80 km ten oosten van Rome
Fulviavrouw van Clodius
Fulviusromeinse plebejische gens
Funditorslingeraar in het romeinse leger
Furiaeromeins equivalent van de griekse wraakgodinnen, de Erinyen
Furius romeinse patricische gens .o.a. Bibaculi en Camilli
ElijstG