Lijst van artikelen: G

FlijstH

Gabbathanaam v.h.stenen plaveisel waarop de rechterstoel van Pilatus stond
Gabiilatijns stadje 18 km ten oosten van Rome (Castiglione)
Gabiniusromeinse staatsman en aanhanger van Pompeius (1e eeuw vC)
Gabriëlnaam van een engel
Gad1. west-semitische godheid 2. zoon van Jakob
Gadarahellenistische vesting in Oostjordaanland
Gadesstad op een eilandje voor de zuidkust van Spanje (Cádiz)
Gaea (kort)verpersoonlijking en de vergoddelijking van de aarde
Gaeaverpersoonlijking en de vergoddelijking van de aarde
Gaetuliërsnoordafrikaans nomadenvolk
Gaius Siliusminnaar van keizer Claudius' 3e vrouw Messalina
Gaiuseen v.d.meest gebruikte romeinse voornamen
Gaiusnaam van keizer Caligula
Gaiuseen van de beroemdste romeinse juristen (ca. 140 en ca. 180 nC)
Gaiusplatoons wijsgeer (2e eeuw nC)
Gaiuspresbyter in Rome (3e eeuw nC)
Galateazeenimf, een v.d.dochters van Nereus
Galatenkeltische stammen die in 279 v.C. Griekenland en Klein-Azië binnenvielen
Galaten (Brief)brief die Paulus schreef aan de Galaten
Galatialandstreek in Klein-Azië
Galbaromeins keizer (68 - 69)
Galenusberoemd medicus (129-200 nC)
Galeriusromeins keizer (305 - 311)
Galileanoordelijkste deel v.h.westjordaanse gebergte
Gallaeciaromeinse provincie in het noordwesten van Spanje
Galla Placidia westromeinse keizerin (421 - 450)
Gallienusromeins keizer (253 - 268)
Galliëgebied tussen de Rijn en de Pyreneeën
Galliërskeltische stammen die Gallië, de Povlakte en Zwitserland bewoonden
Invasie van de GalliërsGalliërs vielen Rome binnen (387 vC)
Gallio spaans politicus, broer van Seneca (gest.66 nC)
Gallusromeins cognomen
Gaius Cornelius Galluspoliticus en dichter tijdens Augustus
Caius Gallusromeins Caesar (351-4 nC)
Gamaliëljoods schriftgeleerde (1e eeuw nC)
Gamelion7e maand in Attica
Gangeslange rivier in India
Gangrastad in Klein-Azië
GannascusCananefaat die de gallische kust plunderde (47 nC)
Ganymedesjongste zoon v.koning Tros en van Callirrhoë
Ganymedes (verhaal)jongste zoon v.koning Tros en van Callirrhoë
Garganus monsberg in Apulië
Gargilius Martialisauteur v.werken over de tuinbouw en veeartsenijkunde (3e eeuw nC)
Garumnabelangrijke rivier in Frankrijk (Garonne)
GassanidenZuid-Arabische stam
Gaugameladorp in Assyrië
Gaulanitislandstreek in Oostjordaanland
Gaumatamagiër die zich uitgaf voor Smerdis (broer v.d.koning) (525 vC)
Gawra (Tepe)ruïneheuvel ten noordoosten van Mosul (Iraq)
Gazaoude kanaänitische stad aan de Middellandse Zee
Gebegyptische god v.d.aarde
Gebapriesterstad in Palestina
Gedaljabeschermer v.d. profeet Jeremia
Gedrosiastreek in Zuid-Perzië
Geladorische kolonie op de zuidkust van Socilië
Gelasius Ibisschop van Rome (492-496)
Gelasius1. bisschop van Caesarea 2. auteur van kerkgeschiedenis (5e eeuw nC)
Gelliustwee personen uit de republikeinse tijd
Gelontiran der Syracusanen (ca.485 vC)
Gemara2e fase in de ontwikkeling v.d. Talmud
Gematriajoodse leer van het getal
Geminus v.Rhodusstoïcijns wijsgeer (1e helft 1e eeuw vC)
Gemma Augusteaberoemde camee
Gem-pa-Atongebouw voor Atontempel in Amarna
Genavagallische nederzetting in Zwitserland (Genève)
Genesis1e boek van de Pentateuch (b)
Geniusprocreatieve kracht v.d.man bij de romeinen
Genizaschatkamer van de joodse synagoge
Gennadiuspresbyter en auteur te Marseille (ca 500 nC)
Gennesaretstad aan het meer van Tiberias
Gensgroep romeinse families met dezelfde naam
Genseric koning der Vandalen (428-477)
Genthiuslaatste koning van de illyrische Labeaten (180-168)
Genualigurische havenstad in Noord-Italië (Genova)
Geometrische stijlstijl met geometrische figuren op potten
Georgicatitel v.e.leerdicht v.Vergilius over de landbouw
Geraroude stad op grens Palestina en Egypte
Gerasahellenistische stichting in Oostjordaanland (Geras)
Gergoviagallische stad in Midden-Frankrijk (Gergovie)
Gerizzimtop v.h.gebergte van Efraïm in Palestina
Germanenstammen in Noord-Europa
Germaniawoongebied van de Germanen
Germanicusneef van keizer Tiberius
Gerontiuspresbyter, beheerder v.h.Melaniaklooster bij Jeruzalem (5e eeuw nC)
Gersonoudste zoon van Levi (b)
Gervasius en Protasiusmartelaren uit Milaan
Geryonesdrielijvig monster, zoon v.Chrysaor en Callirrhoë,bezat grote kuddes runderen
Geschiedenisgriekse, romeinse
Gerusiaraad van ouden
Gesoriacumgallo-romeinse stad aan de Kanaalkust (Boulogne-sur-Mer)
Gessius Florus procurator van Iudaea onder keizer Nero (64-66)
Getaromeins keizer (211 - 212)up
Getenthracisch volk dat in het noordoosten van Bulgarije woonde
Getsemaniplaats bij de Olijfberg waar Jezus gevangen genomen werd
Gevangenschapsbrievenbrieven die Paulus schreef aan de Ephesiërs, Colossenzen, Philippenzen en Philemon
Gezeroude stad in Kanaän
Gherrabelangrijkste handelsstad in noordoost-Arabië
Gibeaoude stad in Kanaän bij Jerzulem
Gibeonoude priesterstad in Kanaän
Gideoneen v.d. grote Richteren (b)
Gigantengrote reuzen, zonen van Uranus
Gihonbron bij Jeruzalem
Gilboanoordelijke uitloper v.h.gebergte v.Efraïm
Gileadberg en streek in Palestina
Gilgalplaats in Palestina
Gilgameslegendarische koning van Uruk
Girgasietenvolk dat voor de Israelieten in Kanaän woonde
Girramesopotamische god van het vuur
Girsu (Tello)sumerische stad Lagas
Giyanprehistorische puinheuvel in W.Iran
Gizahvoorstad van Kairo
Glabrioromeins cognomen
Gladiatorenzwaardvechter; zie ook Spelen
Gladiusromeins zwaard
Glanumligurisch-keltische en later gallo-romeinse stad in de Provence (Saint-Rémy-de-Provence)
Glauce(Γλαύκη), andere naam voor Creüsa
Glaucus1. plaatselijke zeegod van Anthedon
2. koning v.Corinthe, zoon v.Sisyphus, vader v.Bellerophon
3. zoon v.Hippolochus en kleinzoon v.Bellerophon
4.zoon v.koning Minos
Glevumromeinse kolonie in Britannië 150 km ten westen van Londen (Gloucester)
Glossariumverzameling van gerangschikte glossen met toegevoegde verklaring
Glossekorte verklarende aantekening in een tekst
Glossolaliehet in extase uiten van onverstaanbare klanken
Glycera(Γλυκέρα), geliefde v.d.blijspeldichter Menander
Glycerius westromeinse keizer (473-474)
Glyco1. grieks dichter 2. grieks redenaar
Glycoatheense beeldhower (1e/2e/3e eeuw nC)
Gnaeusveel voorkomende romeinse voornaam, in latijnse teksten afgekort tot Cn.
Gnaeus Cornelius Scipio Calvus zoon van vorige; consul 222 v.C.
Gnaeus Gelliusgeschiedschrijver (2e eeuw vC)
Gnaeus Papirius Carboromeins politicus (1e eeuw vC)
Gnaeus Pompeius Magnus belangrijk politicus en generaal 106-48 v.C.
Gnomegrieks woord voor spreuk
Gnosisstromingen die het dualisme van God en wereld aannemen
Gobryasperzische generaal (ca 540 vC)
Godsdienstzie ook Mythen, griekse godsdienst, romeinse godsdienst
Gogapocalyptische aanvoerder v.vijandige machten
Golanstad in N.Palestina
Golgothaplaats waar Jezus werd gekruisigd
Goliathfilistijnse reus, gedood door David
Gomorrastad in het zuiden van Kanaän
Gordianus Iromeins keizer (238)
Gordianus IIromeins keizer (238)
Gordianus IIIromeins keizer (238 - 244)
Gordiumoude hoofdstad van Phrygië in Klein-Azië
Gorgiasatheense retor (1e eeuw vC)
Gorgiasbekende redenaar en sofist (ca. 480-ca. 380)
Gorgonen (kort)3 vrouwelijke monsters o.a.Medusa met verstenende werking
Gorgonen3 vrouwelijke monsters o.a.Medusa met verstenende werking
Gortynstad ten zuidzuidwesten van Cnossus op Creta
Gosengrensstreek van Egypte en Palestina
Gotarzes 2 koningen der Parthen
Gotenoostgermaans volk dat in de 3e eeuw het romeinse rijk binnenviel
Gozanlandstreek in in Mesopotamië
Gracchusromeins cognomen en bekendste familie der gens Sempronia
Gaius Sempronius Gracchus politicus 154-121 v.C.
Tiberius Sempronius Gracchus volkstribuun tot 131 v.C.
Graecilatijnse naam v.d. Grieken
Graf van de Scipionesfamiliegraf binnen de muur van Aurelianus
Graffititekeningen of inscripties
Graienheksenfiguren die samen 1 oog en 1 tand hadden
Grammaticavaardigheid om letters (γράμματα)
Grand Camée de Francegrootste camee met Germanicus
Granicusriviertje in het noordwesten van Klein-Azië
Granius Licinianusromeinse geschiedschrijver (2e eeuw nC)
Gratiënandere naam voor Chariten
Gratianusromeins keizer (367 - 383)
Grattiusdichter (1e eeuw vC)
Gregorius v. Nazianzegrieks kerkvader (329/330-ca.390)
Gregorius v. Nyssagrieks kerkvader (ca. 335-394)
Gregorius I de Grotebisschop van Rome (590-604)
Gregorius Thaumaturgusgriekse bisschop (ca. 213-273)
Griekenalgemene beschrijving
Griekenbeschrijving van de geschiedenis
Griekenbeschrijving van de economie
Griekenbeschrijving van de godsdienst
Griekenbeschrijving van de kunst
Griekenbeschrijving van de literatuur
Griekenbeschrijving van de wetenschap
Griekenlandbeschrijving van het land
Grieksindo-europese taal
Griekse geschiedenistijdlijn
Griffioenmythisch dier met lichaam van leeuw en kop v.e.adelaar
Grilliusromeinse filoloog (4e/5e eeuw nC)
Gromaticiromeinse landmeters
Gryneumkleine Aeolische stad op de westkust van Klein-Azië
Gudeakoning van Lagas (22e eeuw vC)
Gundisjapurstad in Khuzistan
Gutivolk in Iran
Guttaeversiering van tempels
Gygeskoning van Lydië van ca. 680 tot 652 vC
Gylippusspartaanse generaal die in 414 vC Sicilië hielp tegen de Atheners
Gymnasiumpublieke instelling voor sportbeoefening
Gythiumstad in het zuiden van de Peloponnesus
FlijstH