Caemani

Caemani, stam van de Germani Cisrhenani, genoemd door Caesar (De bello Gallico 2, 4, 10). De vorm Paemani, opgenomen door veel uitgevers, is te verwerpen, omdat de oudste handschriften van Orosius (6, 7, 14), die ouder zijn dan die van Caesar, alle C. lezen. De vorm Paemani kreeg de voorkeur omdat men die in verband meende te kunnen brengen met Famenne, een streeknaam in het grensgebied van de belgische provincies Namen en Luxemburg, ten zuiden van de Condroz, het woongebied van de Condrusi, die in dezelfde passus van Caesar worden genoemd. De oudste vormen van Famenne - Falmana, Falmine enz. - laten de identificatie niet toe.


Lit. M. Gijsseling, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (1960) s.v. [Stolte]


Kaart