Calymna

kaartCalymna (Κάλυμνα), eiland behorend tot de Sporaden ten noorden van Cos, tegenwoordig Kalymnos. Homerus, Herodotus en Strabo noemen het eiland. De oudste vondsten stammen uit het Neolithicum. In het noorden is bij Emporios een myceens koepelgraf gevonden. Op C. vestigden zich eerst Cariërs, later gevolgd door Doriërs uit Epidaurus. Wetten en instellingen waren Dorisch. Er schijnt geen polis geweest te zijn. Bij Chorio zijn muurresten uit de klassieke en hellenistische tijd gevonden. Daar lag de tempel van de Delische Apollo, waaroverheen in de 6e eeuw nC de basilica Christus van Jeruzalem werd gebouwd. In het Apolloheiligdom werden athletische en muzische spelen (Dalia) gehouden. Een cultusbeeld van Asclepius, dat bij de kerk Hagia Sophia gevonden is, wijst op een heiligdom van Asclepius, die op het dichtbijzijnde eiland Cos zijn hoofdcultus bezit. C. was sinds 546 vC onder Perzische heerschappij, maar was in de 5e en 4e eeuw lid van de Attische Zeebonden. Uit de tijd van Mausollus stammen de vestingwerken bij Kastri ten noorden van Emporios. Einde 3e eeuw vC behoorde C. bij Cos. In de hellenistische en romeinse tijd lag in het vruchtbare Vathysdal een uitgestrekte nederzetting.


Lit. L. Bürchner (PRE 10, 1768 evv.). C.E.Bean, J.M.Cook, The Carian coast III (ABSA 52, 1957, 127evv.).


Kaart