Carbonaria Silva

Carbonaria Silva ('Kolenbranderswoud'), woud in Belgica, waar de Romeinen in 388 een schare binnengedrongen Franken versloegen (Gregorius Turonensis, Historia Francorum 2, 9). G. Kurth meende de dat het zich in oost-westelijke richting uitstrekte en de voornaamste oorzaak van het ontstaan van de nederlands-franse taalgrens is geweest: de golf van binnendringende Franken zou tegen deze barrière zijn doodgelopen. H. van der Linden heeft echter bewezen dat dit niet juist kan zijn, daar het woud zich in hoofdzaak in de richting noord-zuid uitstrekte.


Lit. La forêt Charbonnière, Rev. Belge de Phil. et d'Hist. 2, 1923, 203-214). [Stolte]


Kaart