Cardamyle

Cardamyle (Καρδαμύλη) was een spartaanse perioekenstadje aan de westkant van het Taygetusgebergte op de Peloponnesus. De oude acropolis ligt ong. 2 km van de zee af, 1 km ten noorden van het huidige Cardamyle. Er is aardewerk uit de Myceense tot en met de romeinse tijd gevonden en er zijn ook van een ommuring uit de klasseieke of hellenistische tijd. Bij Homerus (Il. 9,150 en 9,292) wordt C. als een van de steden genoemd, die Agamemnon aan Nestor aanbood. Sinds 146 vC hoorde C. bij de bond van 'Eleutherolakones' (bond van 'vrije' Laconische steden); in de keizertijd was de stad weer onder de heerschappij van Sparta. De haven gaf de Spartanen toegang tot de Messenische golf.


Lit. E. Meyer, s.v. Messenien (PRE Suppl. 15), 156ev. B. Sergent, La situation politique de la Messénie du Sud-Est à l'époque mycénienne, in: RA, 1978, 3-26.


Kaart