Cartenna

kaartCartenna (of Cartennae Καρτέννα(ι)), kuststad in de provincie Mauretania Caesariensis, tegenwoordig Ténès in Algerije. De stad wordt het eerst door Mela (I,30), daarna door Plin. (Nat.Hist. V,20) Volgens Plinius had C. onder Augustus een colonia van militairen gekregen. De plaats van C. is bewezen door de vondst van een inscriptie (CIL VIII, 9663). Een rivier met de naam Cartennas zou volgens Ptol. (IV 2,4) even ten westen van C. in de zee uitmonden.

De inscriptie luidt: C(aio) Fulcinio M(arci) f(ilio) Quir(ina) / Optato flam(ini) Aug(usti) IIvir(o) / q(uin)q(uennali) pontif(ici) IIvir(o) augur(i) / aed(ili) qu[ae]stori qui / inrup[ti]one Baqua/tium co[l]oniam tui/tus est [tes]timonio / decreti ordinis et / populi C[a]rtennitani / et incolae primo ipsi / nec ante ulli / aere conlato.


Lit. Dessau PRE 3,1620.


Kaart