Casinum

amphitheaterCasinum (Κασίνον), stad, later romeinse colonia in het gebied der Volsci, gelegen aan de Via Latina ca. 120 km ten zuidoosten van Rome tegen de helling van de Monte Cassino, op welks top (556 m boven de zeespiegel) het beroemde, in 529 gestichte Benedictijnen-klooster ligt; thans Cassino. De voornaamste resten uit de oudheid zijn overblijfselen van een groot amfitheater (lengte-as 85 m) uit de 1e eeuw nC (foto links), van een theater (foto rechts) en van de stadsmuren.


Lit. C. Hülsen (PRE 3, 1651v). G. Carettoni (EAA 2, 404- 406). - Id., C. presso Cassino (Rome 1940). [Nuchelmans]


Kaart