Castra

(1) Castra Batava, romeinse legerplaats en nederzetting op het punt waar de Inn, de grensrivier tussen de romeinse provincies Raetia en Noricum, uitmondt in de Donau; thans Passau.

De naam, die ook Batavis - hieruit is Passau ontstaan - luidde, komt van de cohors III Batavorum, die door Marcus Aurelius hier gestationeerd werd. [Nuchelmans] Links een grafsteen van de wijnhandelaar P. Tenatius Essimnus uit Passau (Veste Oberhaus Museum Passau). De inscriptie luidt: D(is) M(anibus) / P(ublio) Tenatio Ess/imno negot/ianti vinar/iario domo / Iulia Triden/tum(!) |(obito) anno(rum) LVII / P(ublius) Tenatius Pater/nus patri / pientissimo / fecit (AE 1984, 707). Op de Peutinger kaart (foto rechts: rechts boven) wordt C.B. Castellū Bolodurū (= Castellum Bolodurum) genoemd.


(2) Castra Herculis, plaats in het land der Bataven, misschien te zoeken bij Huissen, genoemd door Ammianus Marcellinus (18,2,4), door Libanius (18,87) en op de Tabula Peutingeriana. Hier ligt C.H. aan de noordelijke weg van Lugdunum naar Noviomagus (Nijmegen), maar de tekening is waarschijnlijk niet geheel juist overgeleverd, zodat in verband met de opsomming van de steden bij Ammianus aan een andere ligging kan worden gedacht. [Stolte]


(3) Castra Regina, gelegen aan de zuidelijke oever van de Donau in de provincie Raetia, sinds Marcus Aurelius legerplaats van de legio III Italica; thans Regensburg. Van de castra (535 X 440 m) zijn nog de porta praetoria en muurresten over. Op de Tabula Peutingeriana en in het Itinerarium Antonini luidt de naam Regino. De franse naam Ratisbonne is afkomstig van de oudste keltische nederzetting ter plaatse, Radasona. Hiernaast is een grafsteen uit Castra Regina te zien, die christelijke invloeden laat zien (1e regel: alpha, christogram en o mega). [Stolte]


Kaart