Cephisus

Cephisus (Κηφισός), naam van enkele rivieren in Griekenland, waarvan de bekendste zijn de boeotische, de attische en de eleusinische C.

kaart(1) De boeotische Cephisus ontspringt in Phocis op de noordelijke helling van de Parnassus, stroomt eerst in noordelijke richting, neemt twee uit Doris komende zijrivieren op en vervolgt zijn loop oostwaarts om tenslotte bij het boeotische Orchomenus uit te monden in het Copaïs-meer; thans Kifisós.


Kaart


(2) De attische Cephisus ontspringt op de westelijke helling van de Pentelicon ten oosten van Cephisia, stroomt in zuidwestelijke richting en mondt tussen de Piraeus en Phalerum in de Saronische Golf uit; thans Kifisós. Oostelijke zijrivieren van de C. zijn de Eridanus en de Ilisus, die door en langs Athene stromen.

(3) De eleusinische Cephisus ontspringt op twee plaatsen op de oostelijke helling van de Cithaeron; de beide armen stromen oostwaarts en verenigen zich ca. 10 km ten noorden van Eleusis om vervolgens hun loop voort te zetten in zuidelijke richting en bij Eleusis uit te monden in de Golf van Eleusis; thans Sarantapotamos.


Lit. Bölte (PRE 11, 241-250). [Nuchelmans]


Kaart