Chafage

kaartChafage, ruïnencomplex ca. 10 km. ten oosten van Bagdad, op de oostelijke oever van de Dijala.
Het bestaat uit vier heuvels (A-D) en werd tussen 1930 en 1937 opgegraven door een expeditie van het Oriental Institute uit Chicago, o.Lv. C. Preusser en P. Delougaz. De belangrijkste ruïnenheuvel was A, bewoond vanaf de Uruk-periode tot het einde van de Akkad-tijd. In deze heuvel werd het zogenaamde Tempel-Ovaal blootgelegd (een temenos van 74 x 54 m., op een 6 m hoog terras, omgeven door een ovale muur), benevens een tempel voor Sin en voor Nintu, daterend uit de predynastieke tijd. Onder de heuvels B en C werd de vesting Dur-Samsuiluna ontdekt, gebouwd door Samsuiluna, de opvolger van Hammurabi. Heuvel D bevatte de ruïnen van woonhuizen en een Sin-tempel uit de vroeg oud-babylonische tijd.

De stad van heuvel A en D droeg oudtijds de naam Tutub, en behoorde achtereenvolgens tot het rijk van Akkad, Ur III en Esnunna. Omstreeks het midden van de 19e eeuw vC was zij tijdelijk zelfstandig. In heuvel A zijn een aantal oud-akkadische teksten gevonden, in heuvel D een belangrijk archief, behorend tot de tempel van Sin, betrekking hebbend op juridische en economische transacties. De vroeger voorgestelde identificatie van Chafage met Upi/Opis is onjuist.


Lit. P. Delougaz, The temple oval at Khafajah (Oriental Inst. Publ. 53; 1940). P. Delougaz/S. Lloyd, Pre-Sargonid temples in the Diyala Region (ib. 58; 1942). P. Delougaz, Pottery from the Diyala Region (ib. 63; 1952, pl. 200 en pl. HI). R. Harris, The Archive of the Sin Temple in Khafajah (JCS 9, 1955, 31-120). A. Parrot, Arch. Mésopotamienne 1 (1946) 377-384. [Veenhof]


Kaart