Chagar-Bazar

kaartChagar-Bazar is de moderne naam van een ruïnenheuvel in het stroomgebied van de Chabur aan de Wadi Dara, 25 km ten zuiden van Amuda. De tell is niet de grootste van de omgeving, hetgeen van belang is voor de identificatie. Van 1934 tot 1937 vonden hier opgravingen plaats door de British School of Archaeology. In totaal werden 15 lagen, ieder een aanzienlijke periode vertegenwoordigende en dus onderverdeelbaar, aangetroffen. In de oudste laag werden geen woningen vastgesteld, doch aardewerk is reeds aanwezig. De lagen 14 t/m 6 vertegenwoordigen de Tell-Halaf periode. Na laag 6 werd de nederzetting voor onbepaalde tijd verlaten. Laag 5 betekent een nieuwe periode, volgens aardewerkvondsten parallel aan Ninive 5; de lagen 4, 3 en 2 vormen een natuurlijke voortzetting vanuit 5, waarbij het voorkomen van metaal steeds gewoner wordt. Laag 1, gekenmerkt door het ook overal in de omgeving voorkomende z.g. Chabur-aardewerk, vormt weer een geheel nieuwe episode, waarvan de eerste fase in de regering van Samsi-Adad I van Assyrië valt. Er werd een archief van administratieve teksten uit zijn regering gevonden. Nog vier andere fasen van laag 1 maken een bewoning van de plaats tot ca. 1400 vC waarschijnlijk. De identificatie van Chagar-Bazar met Subat-Enlil, residentie van Samsi-Adad I wordt tegenwoordig afgewezen. W. J. van Liere en W. W. Hallo zijn beide voorstanders van identificatie met Asnakkum.


Lit. M. E. L. Mallowan, The Excavations at Tall Chagar Bazar, and an Archaeological Survey of the Habur Region 1934-5, (Iraq 3, 1-86). Id., Second Campaign (ib. 4, 91177). Id., Twenty-five years of Mesopotamian Discovery (London 1956) 12-23. C. J. Gadd, Tablets from Chagar Bazar, 1936 (Iraq 4, 178-183). Id., Tablets from Chagar Bazar and Tal] Brak, 1937-38 (ib. 7, 22-66). M. Falkner (AfO 18, 37). W. W. Hallo (JCS 18, 74v). [Van Driel]


Kaart