Chalybiërs

Chalybiërs (Χάλυβες), volk aan de zuidoostkust van de Zwarte Zee, bekend als vaardige ijzersmeden; ze zouden zelfs de ijzersmeedkunst hebben uitgevonden. Geografische bronnen situeren de C. op verschillende plaatsen tussen Paphlagonië en Colchis; betrouwbare aanwijzingen voor de werkelijke woonplaats ontbreken. [Nuchelmans]


Kaart