Chasuarii

Chasuarii, germaanse stam, genoemd door Tacitus (Germania 34), afkomstig uit de streek aan de Hase, een zijrivier van de Eems, waaraan zij hun naam te danken zouden hebben. Ze zijn mogelijk identiek met de door Ptolemaeus (Geographica 2, 11, Il) genoemde Κασουάριοι. [Stolte]


Kaart