Cimmeriërs

kaartCimmeriërs (Κιμμέριοι), iraans-thracisch ruitervolk dat in de 8e eeuw vC vanuit Zuid-Rusland over de Caucasus Klein-Azië binnendrong en zich in de buurt van het Van-meer in Zuid-Armenië vestigde. In de 7e eeuw vC trokken de C. westwaarts en terroriseerden tientallen jaren geheel Klein-Azië van Cappadocië tot de westkust. In 652, en opnieuw in 645 veroverden ze in bondgenootschap met andere stammen Sardes, de hoofdstad van het rijk der Lydiërs. De lydische koning Ardys II (652-603) gelukte het tenslotte paal en perk te stellen aan hun plundertochten. Resten van de C. werden ca. 640 door de assyrische koning Assurbanipal (668-631) in Cilicië vernietigd, andere, die zich in de Troas hadden gevestigd, ca. 575 door koning Alyattes van Lydië.


Lit. C. F. Lehmann-Haupt (PRE 11, 397-434). - H. Kothe, Die Herkunft der kimmerischen Reiter (Klio 41, 1963, 5-37). [Nuchelmans]


Kaart