Cnidus

Cnidus (Κνίδος), griekse stad in Carië, gelegen op de westpunt van de z.g. dorische Chersonesus, het lange schiereiland dat zich uitstrekt tussen de eilanden Cos en Rhodus. C. maakte deel uit van de dorische hexapolis, waarvan het Apolloheiligdom op de nabijgelegen kaap Triopium het centrum was. Ca. 600 vC zond de stad kolonies naar Lipara op Sicilië en naar het eilandje Corcyra Nigra voor de dalmatische kust.Na de onderwerping door Cyrus in 546 kwam C. in 500 in opstand; van 478 tot 412 was het aangesloten bij de attische zeebond. In 394 bracht de Athener Conon bij C. de spartaanse vloot een verpletterende nederlaag toe. Na 387 werd C. weer perzisch, vanaf 129 vC was het een civitas libera van de romeinse provincie Asia. Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden) wordt C. Chidum genoemd.
tempelBeroemd waren de lesche ('vergaderlokaal') van de Cnidiërs te Delphi en de Aphrodite van C. (Praxiteles). Uit C. waren geboortig de astronoom Eudoxus en de historicus Agatharchides. Van de antieke stad zijn nog resten van een tweetal tempels en van de stadsmuren te zien.


Lit. H. A. Cahn, Knidos. Die Münzen des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. (Berlin/New York 1970). [J.A. de Waele]


Kaart