Commagene

kaartCommagene (Κομμαγηνή), landstreek in Klein-Azië, in het noorden begrensd door Cappadocië en Armenië, in het zuiden door Syrië; in het oosten vormde de Eufraat een natuurlijke grens. De voornaamste stad van C. was Samosata; andere centra waren Doliche (vanwaar de cultus van Iuppiter Dolichenus kwam), Perrhe, Antiochië aan de Taurus en Arsamea aan de Nymphaeus.

Sargon II maakte in 708 vC C. tot een assyrische provincie. Daarna horen we voor het eerst weer van C. in de derde eeuw vC. In 162 vC bevrijdde Ptolemaeus, satraap van C., zich van het gezag der Seleuciden en stichtte het autonome koninkrijk C. Antiochus I van C. moest zich in 64 vC aan Pompeius, in 38 vC aan Marcus Antonius onderwerpen, maar behield zijn rijk. Dit werd in 17 nC, na de dood van Antiochus III, bij de romeinse provincie Syria ingelijfd. Antiochus IV ontving in 38 nC van keizer Caligula de troon van C. terug, maar in 72 verenigde Vespasianus het gebied definitief met Syrië.


Duits-amerikaanse onderzoekingen hebben zich sedert 1947 geconcentreerd op Nemrud Dagh, de monumentale grafheuvel van Antiochus I (15), en op Arsamea.


Lit. E. Honigmann (PRE Suppl. 4, 192A, 978-990). - F. K. Dörner/R. Naumann, Forschungen in Kommagene (Istanbuler Forschungen 10, Berlin 1939). F. K. Dörner/Th. Goell, Arsameia am Nymphaios (ib. 23, Berlin 1963). F. K. Dörner, Kommagene, ein wiederentdecktes Königrech (Gundholzen 1967). [J. A. de Waele]


Kaart