Confluentes

kaarttempelConfluentes, romeinse nederzetting aan de monding van de Moezel in de Rijn, thans Koblenz, het eerst genoemd door Suetonius (Caligula 8). Ammianus Marcellinus (16, 3, 1) vermeldt C. met Rigomages (Remagen) als de enige plaatsen die in 355 nog in handen van de Romeinen waren, toen Julianus als Caesar van Constantius II naar Gallië werd gezonden om de binnengedrongen Germanen te verjagen. In de Notitia dignitatum (Occidens 41,24) komt C. voor als standplaats van een praefectus militum defensorum. [Stolte]


Kaart