Curtius lacus

Curtius lacus, naam van een vijvertje, gelegen op het Forum Romanum tussen de Basilica Iulia en het punt waar het Argiletum het Forum bereikte. In 1904 zijn resten van het ringmuurtje en plaveisel aan het licht gekomen. De C. l., waarschijnlijk een laatste overblijfsel van het water dat oorspronkelijk het grootste deel van het Forum bedekte, was ten tijde van Augustus al uitgedroogd.

Bij de Romeinen waren drie sagen met de naam van het vijvertje verbonden (Varro, De lingua latina 5, 148- 150):

1. de Sabijn Mettius Curtius zou tijdens de oorlog van Romulus tegen Titus Tatius terecht zijn gekomen in het moeras op het Forum;

2. de consul Gaius Curtius (445 vC) zou de plek, toen die door de bliksem getroffen was, met een muurtje omgeven hebben;

3. de jonge Marcus Curtius zou zich in 362 vC, toen op het Forum een diepe kloof in de bodem ontstond, die zich volgens een orakelspreuk pas zou sluiten na offering van het kostbaarste goed dat Rome bezat, vrijwillig gewapend in de spleet hebben gestort, aldus te kennen gevend dat moed in de strijd het bedoelde hoogste goed was (Livius 7,6).

Klik hier voor tekeningen.


Lit. C. Hülsen (PRE 4, 1892v). - G. Lugli, I monumenti antichi di Roma e suburbio 2 (Rome 1935) 264-269. E. Nash, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom 1 (Tübingen 1961) 542-544. [Nuchelmans]


Kaart