Cyrrhus

Cyrrhus (Κύρρος), oude stad in N.Syrië in de romeinse provincie Cyrrestice. Later werd de stad Kuros genoemd. C. werd door Antigonus Monophthalmus gesticht als vesting en garnizoen. Het belang van C. was door zijn gunstige ligging aan de weg van Antiochia naar Zeugma en Samosata aanzienlijk. In C. ontmoette Germanicus in 18 nC de legaat van Syrië Cn. Calpurnius Piso. Hier werd de veldheer Avidius Cassius, de tegenkeizer van Marcus Aurelius geboren. Sinds de tijd van keizer Constantius werd C. als garnizoen door Hierapolis overvleugeld. De stad werd vroeg gekerstend en was in de 5e eeuw nC belangrijk voor het religieuze leven in Syrië. De graven van de martelaren Cosmas en Damianus werden zeer vereerd: vandaar een andere naam van de stad, Hagiupolis. Justinianus liet in de stad belangrijke bouwwerken oprichten en versterkte de stad. Tegenwoordig is de stad een ruïne ong. 60 km ten noorden van Aleppo. Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden) staat C. vermeld als Cyrro.


Lit. E. Honigmann (PRE 12, 199-204).


Kaart