Demetrias

kaartburchtDemetrias (Δημητρίας), hellenistische stad in Thessalië aan de Golf van Pagasae, in 293 vC gesticht als residentiestad door Demetrius Poliorcetes onmiddellijk ten noordoosten van het oudere Pagasae, tegenover het huidige Volo. D. werd een der belangrijkste vestingsteden van Griekenland en bezat twee havens. De 7 ,8 km lange, van talrijke torens voorziene muren, waarvan aanzienlijke resten nog zichtbaar zijn, omsloot een oppervlakte van ruim 260 ha; hiervan was echter slechts ruim de helft bewoond.

In 192 vC werd D. door de Aetoliërs veroverd. theaterDaarna werden de vestingwerken hersteld onder meer met gebruikmaking van beschilderde grafstelen van de naburige begraafplaatsen. Van deze stelen zijn er meer dan 200 teruggevonden, die zich thans in het museum van Volo bevinden en een belangrijke bron voor onze kennis van hellenistische schilderkunst vormen. D. bleef tot in de middeleeuwen een welvarende havenstad, die eerst ca. 1600 geheel ontvolkt raakte.

In het stadsgebied hebben griekse en duitse opgravingen o.a. resten van het door Demetrius Poliorcetes aangelegde theater, van twee agora's en van verschillende openbare en particuliere gebouwen aan het licht gebracht.


Lit. E. Meyer (PRE, Suppl. 9, 1962, 24-26). - F. Stählin/ E. Meyer, Pagasai und D. Beschreibung der Reste und der Stadtgeschichte (Berlin 1934). A. Arvanitopoulos, Αἱ γραπταί στῆλαι Δημητριάδος - Παγασῶν (Athene 1928). [Nuchelmans]


Kaart