Iturea

kaartIturea (Ἰτουραία), landstreek en rijk (Lc 3,1) met de hoofdstad Chalkis, bewoond door de Itureeën (in het OT Jetur: Gn25,15; 1Kr 1,31; 5,19), een arabische stam uit het Oostjordaanland die bij zijn opdringen naar het noorden gearameïseerd werd. De oudere geschiedenis van I. is zo goed als onbekend. In 105 vC werd een deel van I. door de joodse koning Aristobulus I veroverd; de bewoners werden door Pompeius bevrijd.


Lit. Schürer 1, 707-725. Abel 2, 143 v. [v. d. Born]


Afkortingen  Kaart