Leontini

kaart SicilieLeontini (Λεοντῖνοι), griekse stad dicht bij de oostkust van Sicilië, 30 km ten noordwesten van Syracuse; thans Lentini. L. werd ca. 730 vC gesticht door Chalcidiërs onder leiding van Theocles. De inheemse Siculi werden uit het stadsgebied verdreven. In de loop van zijn bestaan was L. herhaaldelijk lange tijd aan Syracuse onderworpen. Van de plaatselijke tiran Panaetius is niet veel bekend. In 498 vC kwam de stad in bezit van de tirannen van Gela; in 476 vestigde Hiëro I van Syracuse er inwoners van Naxus en Catana. Na in 466 vC zijn vrijheid herwonnen te hebben, sloot L. een verdrag met Athene tegen Syracuse (427 vC), dat de oligarchen van de stad steunde (Gorgias). Kort voor 416 vC werd L. wederom door de Syracusanen veroverd en werden de eigen bewoners verdreven. In 214 vC nam de romeinse consul Marcellus de stad stormenderhand.

muntPolybius (7, 6) geeft een uitvoerige beschrijving van L., dat daardoor in 1927 is gelocaliseerd bij het huidige Lentini. De stad lag in een kloof tussen twee heuvels, die dienden als acropolis; op de heuvels lagen enkele tempels, in de kloof de openbare gebouwen en de agora. Verschillende fasen van de stadsmuren, een poort en hellenistische graven erbuiten zijn bij italiaanse opgravingen aan het licht gekomen.


Lit. K. Ziegler (PRE 12, 2042-2047). G. V. Gentili (EAA 4, 561-564). G. Rizza, L. Campagne di scavi 1950-1951 e 1951-1952 (Notizie degli Scavi di Antichità ser. 8, 9, 1955, 281-376). S. Cancio, Leontinoi-Lentini (Rome 1967). [J. A. de Waele]


Kaart