Malis

kaartMalis (Μαλίς, ionisch-attisch Μηλίς), landstreek in Midden-Griekenland, gelegen aan weerszijden van de monding van de Spercheus en langs de noordkust van de Golf van M. Aanvankelijk was Trachis - ten zuiden van de Spercheus - de hoofdstad van M., maar deze stad had in de 5e eeuw vC veel te lijden van de naburige Oetaeërs, totdat de Trachiniërs in 426 vC de hulp van de Spartanen inriepen, die haar naar een beter punt verplaatsten en Heraclea Trachinia doopten. Doordat de zuidelijke helft van M. sindsdien deels in handen van de Oetaeërs was deels tot het in de hellenistische tijd fel omstreden gebied van Heraclea behoorde, zag M. in de volgende eeuwen zich beperkt tot zijn gebied ten noorden van de Spercheus; de vesting Lamia werd de nieuwe hoofdstad. Van ca. 250 tot 189 vC behoorde M. tot de aetolische bond, vervolgens deelde het de lotgevallen van Thessalië, waartoe het ook in de keizertijd steeds gerekend werd.

De Maliërs waren een van de twaalf stamverbanden die de pylaeïsch-delphische amphictyonie vormden, waarvan de zetel vóór de 7e eeuw vC in het Demeterheiligdom van Anthela in het zuidoosten van M., dicht bij de Thermopylen, gevestigd was.


Lit. Inscripties in IG 9, 2 (ed. O. Kern, 1908) nrs. 60-93. F. Stählin (PRE 14, 900-905). Philippson/Kirsten 1, 334-338. F. Stählin, Das hellenische Thessalien (Stuttgart 1924) 212-219. Y. Béquignon, La vallée du Spercheios, des origines au IVe siècle (Paris 1937). [Nuchelmans]


Kaart