Theveste

kaartTheveste of Thebeste, romeinse stad in het binnenland van Noord-Afrika, gelegen ca. 250 km ten zuid-westen van Carthago, thans Tebessa. De pre-romeinse nederzetting kan misschien geïdentificeerd worden met het door Polybius en Diodorus genoemde Ἑκατόμπυλον. Betekenis kreeg T. toen het na het midden van de e eeuw - ter afschrikking van de naburige Berber-stammen standplaats werd van de legio III Augusta. Toen dit legioen in het begin van de 2e eeuw naar Lambaesis overgeplaatst werd, verhief keizer Traianus T. tot colonia. In de 5e eeuw werd de stad door de Vandalen geplunderd en verwoest. Nadat zij in 535 door de Byzantijnen heroverd was, werd zij door dezen opnieuw versterkt. In 597 maakten de Berbers, in 682 de Arabieren er zich meester van.

Van de omvangrijke antieke resten in T. verdienen vermelding het amfitheater, de boog van Caracalla, de Minerva-tempel, een christelijke basiliek met baptisterium (4e eeuw) en de grote byzantijnse citadel.


Lit. H. Treidler (PRE 6A, 249-252). P. Romanelli (EAA 7, 829v). P.-A. Février (Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton 1976, 914v). - S. Gsell, Le musée de Tébessa (Paris 1902). E. Sérée de Roche, Tébessa, antique T. (Algiers 1952). R. Lequément, Fouilles dans l'amphithtatre de Tébessa (Bulletin d'Archéologie algérienne 2, 1967, 105-122). [Nuchelmans]


Kaart