Tricca

heilgodm van AsclepiusTricca (Τρίκκα), stad in het westen van Thessalië, gelegen aan de Lethaeus, een zijrivier van de Peneüs. T. was de hoofdplaats van het district Hestiaeotis en heet tegenwoordig Trikkala. Resten van de antieke stad, die in de geschiedenis van de oudheid geen rol van betekenis heeft gespeeld, zijn schaars; de huidige burcht, gelegen op de plaats van de antieke acropolis, dateert uit de Middeleeuwen. Vanuit T. zou de Asclepiuscultus zich over Griekenland verbreid hebben; in de Ilias (2, 729-732; 4, 193-202) wordt Asclepius' zoon Machaon als vorst van T. en als voortreffelijk geneesheer genoemd.


Lit. E. Kirsten (PRE 7A, 146-149, 1273-1279). Philippson/Kirsten 1, 50-53.[Nuchelmans]


Kaart