Callinus

Callinus (Καλλίνος) van Ephese, oudste ons bekende griekse dichter van elegieën (eerste helft 7e eeuw vC). Het enige wat langere fragment (21 versregels) dat van zijn werk over is, roept feestvierende jongemannen op om de wapens op te nemen ter verdediging van het vaderland. De taal van C. vertoont grote overeenkomst met die van het oude epos.


Lit. Uitgave der fragmenten: E. Diehl/R. Beutler, Anthologia Lyrica Graeca F (Leipzig 1949). - T. Hudson-Williams, Early Greek Elegy (Cardiff/London 1926) 71-81. [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs