Chaeremon

Chaeremon (Χαιρήμων), griekse eigennaam.

(1) Chaeremon, griekse tragediedichter uit de 4e eeuw vC, van wie negen titels, voornamelijk van saterspelen, bekend zijn. Aristoteles achtte zijn stukken, waarvan in 43 fragmenten ca. 75 regels bewaard zijn gebleven, meer geschikt om voorgelezen dan om opgevoerd te worden.


Lit. Fragmenten bij: A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta² (Leipzig 1889) 781-792. [Nuchelmans]


(2) Chaeremon van Alexandrië, stoïcijnse wijsgeer, hoofd van het alexandrijnse Museum, hiërogrammateus, lid van een gezantschap van Alexandrijnen bij Claudius en sinds ca. 50 nC leraar van Nero. C. schreef een boek over grammatica, een geschiedenis van Egypte, een astrologisch werk en een boek Ἱερογλυφικά, dat vermoedelijk door Horapollo gebruikt werd. Van dit werk zijn enkele fragmenten bewaard bij Porphyrius en Johannes Tzetzes.


Lit. Schürer 3, 536-538. H. R. Schwyzer, Chairemon (Klassisch-Philologische Studien 4, Leipzig 1932). C. Wendel, Zum Hieroglyphen-Buche Chairemons (Hermes 75, 1940, 227-229). P. W. van der Horst, C. Egyptian Priest and Stoic Philosopher. The fragments collected and translated with explanatory notes (Leiden 1984). [Vergote]


Lijst van Auteurs