Chariton

Chariton (Χαρίτων) van Aphrodisias in Carië, griekse romanschrijver, vroeger in de 6e eeuw nC, thans op grond van papyrus-vondsten in de 1e of 2e eeuw nC gedateerd. C. schreef een liefdesroman in acht boeken, Τὰ περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρόην (De geschiedenis van Chaereas en Callirhoë), de oudste griekse roman die bewaard is gebleven. Het verhaal speelt in ca. 400 vC en voert ook allerlei historische personen ten tonele. Callirhoë, dochter van de syracusaanse veldheer Hermocrates, en Chaereas, zoon van een van Hermocrates' tegenstanders, huwen met elkaar na liefde op het eerste gezicht.

Tengevolge van een misverstand ontstaat een hevige twist tussen de echtelieden, Chaereas slaat zijn vrouw, deze valt neer, is schijndood en wordt begraven. Door rovers uit haar graf gehaald en in Milete als slavin verkocht, beleeft Callirhoë - evenals haar zoekende echtgenoot - vele avonturen, komt zelfs aan het hof van de perzische koning terecht, maar blijft ondanks alles trouw aan Chaereas, met wie zij tenslotte in Egypte herenigd wordt. De klassieke motieven van de griekse roman zijn alle aanwezig, de compositie van het verhaal is niet sterk maar aanvaardbaar, de retorisch-gekleurde stijl bont maar helder, met veel citaten en wendingen uit vroegere auteurs.

De roman is slechts in één handschrift, een codex Florentinus uit de 13e eeuw, overgeleverd; fragmenten bezitten we op papyri.

tekst


Lit. Uitgaven: Editio princeps van J. P. d'Orville (Amsterdam 1750). Beste moderne editie: W. Blake, C. is Aphrodisiensis de Chaerea et Callirhoe (Oxford 1938). Engelse vertaling: Id., C., Chaereas and Callirhoe (London 1939). W. Schmid (PRE 3, 2168-2171). Uitgave met franse vertaling: G. Molinie, C. Le roman de Chaireas et Callirhoé (Paris 1979).- B. E. Perry, C. and bis Romance from a Literary-Historical Point of View (Am. Journal of Philology 51, 1930, 93-134). R. Petri, Über den Roman des C. (Meisenheim 1963). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs