Chionides

Chionides (Χιωνίδης), volgens Aristoteles (Poëtica 1448 a 33) een van de oudste attische komediedichters. Vermoedelijk behaalde hij een prijs op het eerste komische festival in 486 vC. De drie overgeleverde titels worden zo goed als zeker ten onrechte aan C. toegeschreven.


Lit. Fragmenten bij T. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta 1 (Leipzig 1880) 4-7. - G. Kaibel (PRE 3, 2285v). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs